Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul solicită oferte de preț pentru servicii de deservire lunară a semafoarelor de
pe teritoriul municipiului Cahul pentru anul 2021.
Ofertele se vor elabora pentru inspecțiile în curs (24/24 ore), întreținerea și deservirea tehnică
(măsurarea tensiunii, întreținerea semafoarelor pentru transport,…

Citește mai mult: În atenția operatorilor economici! Deservirea semafoarelor 2021!

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind
achiziționarea produselor de panificație pentru anul 2021.
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031341 pînă la data de
16.12.2020 ora 10.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md

Citește mai mult: În atenția operatorilor economici! 21031341