Găsește informația dorită

În urma consultarilor asupra Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul nu au parvenit careva propuneri la proiectul initial propus.

Documentul a fost adoptat de către Consiliul municipal Cahul în varianta initiala.

Link   Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul