Găsește informația dorită

 

                                           

                               CONDUCEREA PRIMĂRIEI                                                      

 Nume şi prenume

 Funcţia

 Tel. de contact

 Birou

  DANDIŞ Nicolae

 primar

 22400

305

 ROMANIUC Tatiana

 viceprimar

 22921

304 

BĂDIN Stella

  viceprimar

 22249

303 

    

FUNCȚIONARI PUBLICI - APARATUL PRIMĂRIEI


 TRICOLICI Aliona

 secretar al CMC 

 21450

 306

 MICINSCHI Avram

 specialist

(serviciul juridic)

 25826

 312

 ARSENII Rodica

 arhitect-şef

 21491

 321

 CULEVA Natalia

 specialist principal

 21949

 315

 BRÎNZĂ Snejana

 specialist principal

 21949

 315

 NISTIRENCO Larisa

 specialist principal

 21541

 320

 ŢÎMBALIST Tatiana

 specialist principal

(serviciul relaţii publice)

 84053

 316

 RADU Svetlana

 specialist principal

 23434

 311

 BÎNZARI Natalia

 specialist principal

(serviciul resurse umane)

 23655

 314

 PANTELEI Elena

 specialist principal

(serviciul perceperi fiscale)

 22919

 307

 OPREA Valentina

 specialist principal

(serviciul perceperi fiscale)

 81462 / 53532

 319

 ZAPOROJENCO Aliona

 specialist principal

(serviciul perceperi fiscale)

 20402

 319

 BÎNZARI Natalia

 specialist principal

(în reglementarea activității unităților comerciale și agenților de publicitate)

 23888

 318

 DONȚU Mariana

 specialist principal

(reglementarea regimului funciar şi cadastru)

 24754

 324

 Post vacant

 specialist

(gestionarea activelor publice)

 23434

 311

Post vacant 

Specialist (sport

 23688

 313

    

PERSONALUL  DE  SPECIALITATE  ŞI  DE  DESERVIRE  TEHNICĂ  A  PRIMĂRIEI


 MÎNDRU Ştefan

 specialist

(serviciul juridic)

 25826

 312

 Post vacant

 specialist principal

(serviciul arhitectură şi urbanism)

 21491

 321

 SÎRBU Tamara

 specialist

(reglementarea regimului funciar şi cadastru)

 24754

 324

 POPA Sergiu

 specialist 

 23688

 313

TONU Andrian

specialist

23688

313

JIRNOVOI Serghei

 specialist 

23688 

   313

CIOCAN Stela

specialist

215413

320

 BUNEANU Cristina

specialist 

 

 301

 IACOBACHE Evelina

specialist 

 

  301

 BULAT Iuliana

specialist 

 

  301

 MUDRENCO Marcela

 specialist

 

 304

 JOS Vitalie

 administrator reţea 

 23911

 325

 ȚÎMBALIST Maria

 secretar

 

310 

 ŢUŢCHIRIDZE Svetlana

 dactilograf

 23688

 322

 TAMPIZA Mihail

 Administrator principal

 23469

 subsol

 CHIRILOV Nicolae

 conducător auto

 24666

 garaj

    

PERSONALUL  DE SPECIALITATE  –  CONTABILITATEA  PRIMĂRIEI


HEGHEA Elena

contabil-șef

 

409

 AXENTII Maria

 contabil principal

 20922

 414

 GARBUZ Silvia

 economist principal

 32680

 420

 BERMAS Elena

 contabil principal

 32680

 420

 VIERU Livia

 contabil superior

 20506

 419

 ANGHELCEVA Nadejda

 contabil superior

 21439

 410

 NENICEAS Svetlana

contabil superior 

 22338

 422

 SACAREANU Iana

contabil superior 

 20506

 419

 IORGA Maria

 contabil superior 

 22338

 422

 GRECU Evghenia

 contabil

 20506

 419

 BOLOCAN Liliana

contabil principal

 28483

 418

 MAILOROV Vasilisa

contabil 

24416 

 416

 RUSEV IRINA

contabil 

24416 

 416

 PITINȚEVA Tatiana

contabil  superior

 20922

 414

   

 SERVICIUL GESTIONAR AL PRIMĂRIEI


 ONOS Raisa

 şef serviciu

 23936

 

 TIŞCENCO Alexandr

 inginer-şef

 23848

 

    

SERVICIUL  SALUBRIZARE  ŞI  AMENAJARE  A  TERITORIULUI  AL  PRIMĂRIEI


 RARU Vasile

 şef serviciu

 22412

 

 CEBOTARI Viorica

 specialist

 22412

 

Link-uri Utile