Găsește informația dorită

1. Comisia de concurs anunță rezultatele probei scrise pentru ocuparea
funcției publice vacante de specialist (în gestionarea activelor publice) :

Casapu Uliana – nota finală 3,5

Conform Regulamentului, candidații care au obţinut la proba scrisă nota
finală mai jos de 6, nu sunt admiși la interviu.