Găsește informația dorită

Rezultatele Concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al
instituției de învățământ preșcolar, creșa-grădinița de copii ,,Garofița” din
s.Cotihana, municipiul Cahul.

Potrivit rezultatelor ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director
al instituției preșcolare Creșa-grădiniță ,,Garofița” din s.Cotihana, mun.Cahul,
învingător al concursului este dna Mitioglu Maria, cu media finală de concurs – 12,02.