Găsește informația dorită

Rezultatele Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist
(serviciul sport) în aparatul primăriei municipiului Cahul.

Potrivit rezultatelor ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de specialist (serviciul sport) în aparatul Primăriei municipiului Cahul,
învingător al concursului este Vîlcu Ștefan, cu nota finală – 9,52.