Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la reorganizarea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în societate pe acțiuni.         Anexa1

2. Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru nouă luni ale anului 2016.  Anexa1

3. Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016.

Anexa1           Anexa2           Anexa3           Nota informativă

4. Cu privire la utilizarea fondului de rezervă a oraşului Cahul.

5. Cu privire la prelungirea perioadei iarmarocului de produse agricole

6. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

7. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale

8. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

9. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune şi vînzare-cumpărare a terenurilor

10. Cu privire la formarea bunului imobil.

11. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică a statului

12. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.

13. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.

14. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.

15. Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie).

16. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.5/16(17/16)-XXIII din 27.05.2008 „Cu privire la transmiterea terenului în proprietate comună”.

17. Despre abrogarea p.5 din decizia Primăriei oraşului Cahul nr.7/8.8 din 31.07.1996 “Cu privire la autorizarea instalării a chioşcurilor de comerţ”.

18. Cu privire la transmiterea în folosinţa Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul a unui teren pentru amenajarea pieţei de comercializare a legumelor şi fructelor.

19. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale şi înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

20. Cu privire la transmiterea în gestiunea Direcţiei Situaţii Excepţionale Cahul a terenului pentru construcţia pistei de decolare-aterizare a helicopterelor SMURD în or.Cahul

21. Cu privire la proiectarea şi construcţia edificiului Palatului Justiţiei în or.Cahul

22. Cu privire proiectarea şi construcţia garajelor pentru autospeciale de intervenţie la incendiu pe teritoriul  Direcţiei Situaţii Excepţionale Cahul

23. Cu privire la proiectarea amenajării terenului public pe str.F Seliviorstov (parţial segmentul: str.A.Mateevici – str.31 August).

24.  Cu privire la aprobarea documentaţiei de proiect şi autorizarea construcţiei pieţei agroalimentare.

25. Cu privire la dispozitivele de publicitate.

26. Cu privire la autorizarea reamplasării gheretei pentru realizarea produselor de panificaţie

27.  Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale şi reconfirmarea dreptului la spaţiul locativ

28.  Despre abrogarea p.5 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/11(32/11)-XXIV din 25.06.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent” şi modificarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului aferent SA „TRICON”.

29. Cu privire la introducerea unor modificări în componenţa comisiei administrative a oraşului Cahul.

30. Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor

31. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia Cahul” pe  nouă luni ale anului 2016.          Anexa1

Link-uri Utile