Găsește informația dorită

Dispoziție nr. 504 cu privire la înaintare către Consiliul orășenesc Cahul a proiectului de buget pentru anul 2017

Decizie cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Cahul pentru anul 2017 în prima lectură.

Decizie cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Cahul pentru anul 2017 în prima lectură.

Anexe:

         Anexa 1          Anexa 2          Anexa 3          Anexa 4

         Anexa 5          Anexa 6          Anexa 7          Anexa 8

NOTĂ INFORMATIVĂ - aprobarea bugetului pentru anul 2016 - în a doua lectură

        Tabel 1

        Tabel 2

        Tabel 3 - cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale

        Tabel 4 - sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local

        Tabel 5 - cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale

        Tabel 6 - informaţie privind statele de personal

        Tabel 7 - cheltuieli 2016 - grupul de salubrizare

        Tabel 8 - descifrarea estimativă pe art.222990

        Tabel 9 - planul de acţiuni în domeniul sportului

        Tabel 10 -  actiuni culturale

        Tabel 11 - planul de acţiuni în domeniul tineret

      

Lista bunurilor proprietate publică pasibile de privatizare în 2017

Calculul Taxa de piață pentru anul 2017

Taxa pentru unitate comercială (parcare)

Totalizator taxa privind amplasarea uităților comerciale și/sau de prestări servicii

Calculele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul Primăriei orașului Cahul Cod 114413

 

Link-uri Utile