Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la candidaturile de membru cu drept de vot deliberativ în componența birourilor electorale ale secţiilor de votare din oraşul Cahul și satul Cotihana.     Anexă

2. Cu privire la utilizarea fondului de rezervă

3. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

4. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.6/6(11/6)-XXV din 04.08.2016 „Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unității administrativ-teritoriale”.

5. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenului

6. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.

7. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.

8. Cu privire la aprobarea şi darea în locaţiune a terenului aferent Societăţii posesorilor de automobile particulare şi garaje „MECITA”.

9. Cu privire la formarea bunului imobil pentru asigurarea drumului de acces (servitutea).

10. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

11. Cu privire la proiectarea şi construcţia diverselor obiecte pe teren privat.

12. Cu privire la demolarea veceului de curte  al liceului teoretic „P.Rumeanțev” din or.Cahul.

13. Cu privire la instalarea chioșcului comercial provizoriu pe teren arendat

14. Cu privire la schimbarea destinaţiei cu replanificare şi reutilare a încăperilor bunului imobil privat.

15. Cu privire la elaborarea documentației de proiect pentru construcția rețelelor de distribuire a energiei electrice pentru conectarea caselor individuale de locuit din s.Cotihana.

16. Cu privire la elaborarea documentației de proiect pentru reamplasarea traseului de canalizare

17. Cu privire la proiectarea şi construcţia anexelor locative la apartamentele private.

18. Cu privire la aprobarea fundamentări urbanistice pentru  proiectarea şi construcţia blocurilor locative pe teren privat

19. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Cahul în instanţele de judecată

20. Despre abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Cahul nr.4/24(40/24)-XXIII din 19.03.2010 «Cu privire la repartizarea spațiului locativ cu statut „de serviciu”».

21. Cu privire la anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit

22. Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor

23. Despre abrogarea p.5 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/11(32/11)-XXIV din 25.06.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent” şi modificarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului aferent SA „TRICON”.

Link-uri Utile