Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

 1. Corelarea bugetului oraşului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016.
 2. Alocarea mijloacelor financiare și efectuarea cheltuielilor publice.
 3. Delegarea peste hotare.
 4. Completarea listei de inventariere a bunurilor imobile – proprietate publică a Primăriei oraşului Cahul, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/8(9/8)-XXV din 17.05.2016.
 5. Iniţierea lucrărilor cadastrale pentru formarea bunului imobil.
 6. Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.
 7. Transmiterea încăperilor în comodat.
 8. Vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.
 9. Vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.
 10. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.
 11. Scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenurilor.
 12. Modificarea contractului de vînzare cumpărare a terenului aferent SA „TRICON”.
 13. Abrogarea p.5 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/11(32/11)-XXIV din 25.06.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent”.
 14. Proiectarea şi reconstrucţia pieţei comerciale.
 15. Proiectarea şi construcţia diverselor obiecte pe teren privat.
 16. Schimbarea destinaţiei şi reutilareabunului imobil privat.
 17. Instalarea containerului modular.
 18. Proiectarea şi construcţia balconului la apartamentul privat.
 19. Desemnarea comisiei de recepţie a garajelor din Cooperativa de Construcţie a Garajelor „NR.11-C”.
 20. Iniţierea procedurilor de diminuare a construcţiilor neautorizate.
 21. Proiectarea şi construcţia anexei la apartamentul privat.

Link-uri Utile