Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Activitatea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2015.

1.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2015.

2. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”.

3. Activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul în anul 2015.

3.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale gospodăria comunal-locativă Cahul în anul 2015.

4. Activitatea Întreprinderii Municipale de Construcţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul în anul 2015.

4.1. Raportul de activitateal  întreprinderii  municipale de construcţie şi reparaţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul în anul  2015.

5. Activitatea Întreprinderii Municipale “Piaţa Centrală” Cahul în anul 2015.

5.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” cahul în anul 2015.

6. Activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare de pe lîngă arhitectul-şef al oraşului Cahul” în anul 2015.

6.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al oraşului Cahul” în anul 2015.

7. Activitatea Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia Cahul” în anul 2015.

7.1. Raportul de  activitatea  al întrepriderii municipale centrul sănătăţii femeii „Virginia  Cahul” în anul 2015.

8. Activitatea Societăţii pe Acţiuni „Reţelele Termice Cahul” în anul 2015.

8.1. Raportul de activitate al societăţii pe acţiuni „Reţelele termice Cahul” în anul 2015

9. Activitatea Primăriei oraşului Cahul în anul 2015.

9.1. Raportul  de  activitate al  Primăriei  oraşului  Cahul  în  anul  2015.

10. Aprobarea listelor de inventariere a bunurilor imobile – proprietate publică a Primăriei oraşului Cahul.

11. Acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de Arte „M.Cibotari”.

12. Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

13. Constituirea comisiei de transmitere a bunurilor imobile.

14. Amenajarea terasei sezoniere.

15. Schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat.

16. Conferirea numelui „Nicolae Botgros” Palatului Culturii din orașul Cahul.

17. Fondarea Întreprinderii de gestionare a Zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat Cahul”.

Link-uri Utile