Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei Primăriei oraşului Cahul

2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Palatului Culturii din oraşul Cahul

3. Utilizarea soldului din mijloace financiare disponibil la 01.01.2016 şi efectuarea cheltuielilor publice

4. Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul

5. Stabilirea terenurilor sub pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului

6. Repartizarea în folosinţă temporară pentru anul 2016 a suprafeţelor de păşuni şi fineţe sub păşunat

7. Transmiterea încăperilor în comodat

8. Transmiterea încăperilor în locaţiune

9. Vînzarea - cumpărarea terenurilor aferente întreprinderilor

10. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

11. Aprobarea hotarelor terenurilor proprietate privată şi publică

12. Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)

13. Schimbarea modului de folosinţă a terenului agricol pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii

14. Vînzarea - cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă

15. Darea în locaţiune a terenului aferent

16. Iniţierea lucrărilor cadastrale

17. Proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte

18. Proiectarea lucrărilor de izolare termică a pereţilor exteriori a clădirii Centrului de Sănătate Cahul

19. Proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice pe teritoriul oraşului Cahul

20. Schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat

21. Proiectarea şi construcţia obiectului în ansamblu din cinci sectoare (cuplate la calcan), cu destinaţie „Centre comerciale, oficii şi spaţii locative”

22. Proiectarea şi construcţia balcoanelor la apartamentele private

23. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/18-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la proiectarea şi construcţia diverselor obiecte”

24. Introducerea unor modificări în componenţa comisiei administrative a oraşului Cahul

25. Atribuirea în folosinţă a camerei de locuit

26. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit

27. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit

28. Tăierea arborilor

29. Reducerea statelor de personal ale Şcolii de arte plastice din or.Cahul.                  Notă explicativă

30. Scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a încăperii cu destinaţie nelocativă

31. Fondarea întreprinderii de gestionare a Zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat Cahul”

31a. Statut SRL Lacul Sarat Cahul

32. Activitatea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2015

32a. Raportul de activitate al întreprinderii municipale „apă-canal” cahul în anul 2015

33. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”

34. Activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul în anul 2015

34a. Raportul de activitate al întreprinderii municipale gospodaria comunal-locativa cahul în anul 2015

35. Activitatea Întreprinderii Municipale de Construcţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul pentru anul 2015

35a. raportul de activitate al  întreprinderii  municipale de construcţie şi reparaţie a drumurilor şi spaţiului locativ cahul în anul  2015

36. Activitatea Întreprinderii Municipale “Piaţa Centrală” Cahul pentru anul 2015

36a. Raportul de activitate al întreprinderii municipale „piaţa centrală” cahul în anul 2015

37. Activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare de pe lîngă arhitectul-şef al oraşului Cahul” în anul 2015

37a. Raportul de activitate al întreprinderii municipale „biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al oraşului cahul” în anul 2015

38. Activitatea Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia Cahul” în anul 2015

38a. Raportul de  activitatea  al întrepriderii municipale centrul sănătăţii femeii „virginia  cahul” în anul 2015

39. Proiectarea şi construcţia obiectului „Laborator de verificare a transportului auto şi a unui poligon pentru examinarea conducătorilor auto” – filiala Cahul ÎS CRIS REGISTRU

40. Activitatea Primăriei oraşului Cahul în anul 2015

Link-uri Utile