Găsește informația dorită

Ordinenea de zi

1. Proiect de decizie cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 în prima lectură.

         Anexa nr.1 – indicatorii generali și sursele de finațare ale bugetului pentru anul 2016

2. Proiect de decizie cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 în a doua lectură.

         Anexa nr.1 – indicatorii generali și sursele de finațare ale bugetului pentru anul 2016

         Anexa nr.2 – Sinteza veniturilor.

         Anexa nr.3 – Resurse și cheltuieli

         Anexa nr.4 – Cotele impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

         Anexa nr.5 –  Nomenclatorul tarifelor pentru servicii contraplată

         Anexa nr.6 –  Plafonul datoriei bugetului local

         Anexa nr.7 –  Efectivul – limită al statelor de personal

         Anexa nr.8 –  Regulamentul fondului de rezervă

NOTĂ INFORMATIVĂ - aprobarea bugetului pentru anul 2016 - în a doua lectură

Tabel 1 - veniturile bugetului local conform clasificației economice

Tabel 2 - veniturile bugetului local conform clasificației economice

Tabel 3 - cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale

Tabel 4- sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local

Tabel 5 - cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale

Tabel 6 - informaţie privind statele de personal

Tabel 7 - cheltuieli 2016 - grupul de salubrizare - 131,05 2016

Tabel 8 - descifrarea estimativă pe art.222990

Tabel 9 - planul de acţiuni în domeniul sportului

Tabel 10 - actiuni culturale

Tabel 11 -  planul de acţiuni în domeniul tineret

Tabel 12 - drumurile ce se preconizează a fi reparate

Tabel 13 - trotuarele ce se preconizează a fi amenajate

Tabel 14 - TOTAL buget

3. Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru anul 2015.         Notă informativă

4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

5. Cu privire la acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de trei ani şi suspendarea raporturilor de serviciu.

Link-uri Utile