Găsește informația dorită

Ordinea de zi


1. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/1-XXV din 28.07.2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul”
2. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/30-XXV din 30.09.2015 „Cu privire la aprobarea componenței comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate”
3. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul adoptate în semestrul II al anului 2015,        Anexa
4. Cu privire la conferirea numelui „Nicolae Botgros” Palatului Culturii din orașul Cahul,       Nota informativa
5. Cu privire la amplasarea bustului lui Ştefan cel Mare,       Nota informativa
6. Cu privire la transmiterea bunurilor în proprietatea ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul, cu titlu gratuit
7. Cu privire la retragerea din folosinţă a terenului proprietate publică
8. Cu privire la asigurarea managementului Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă şi canalizare pentru raionul Cahul”
9. Cu privire la amenajarea Parcului Veteranilor din or.Cahul,       Nota informativa
10. Cu privire la transmiterea în comodat a edificiului, amplasat în oraşul Cahul, str.B.P.Haşdeu, 2
11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe,       Nota informativa
12. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul,       Nota informativa
13. Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat,       Nota informativa
14. Cu privire la elaborarea planurilor cadastrale (geometrice) ale sectoarelor de teren,       Nota informativa
15. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul,       Nota informativa
16. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private,       Nota informativa
17. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă,       Nota informativa
18. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă,       Nota informativa
19. Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie),       Nota informativa
20. Cu privire la introducerea unor modificări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul,       Nota informativa
21. Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte,       Nota informativa
22. Cu privire la trecerea încăperii nelocuibile în categoria celor locuibile
23. Cu privire la repartizarea camerei libere din casa de locuit pe str.A.Mateevici, 105
24. Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului orăşenesc Cahul în instanţa de judecată şi alte organe administrative şi de stat ale R.Moldova
25. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Cahul în instanţele de judecată
26. Cu privire la acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de trei ani şi suspendarea raporturilor de serviciu
27. Cu privire la completarea Listei arborilor ce necesită a fi curăţiţi sau tăiaţi în perioada 15 octombrie 2015 – 15 aprilie 2016, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/40-XXV din 30.09.2015
28. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2016

29. Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru anul 2015
30. Cu privire la efectuarea cheltuielilor publice
31. Cu privire la fondarea întreprinderii de gestionare a Zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat Cahul”
32. Cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a bazinelor de înot şi a unor încăperi auxiliare din incinta şcolii sportive nr.1, or.Cahul,     Nota informativa
33. Cu privire la formarea bunului imobil,     Nota informativa
34. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale,     Nota informativa

35. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzare-cumpărare a terenului din intravilanul localităţii
36. Cu privire la aprobarea hotarelor terenurilor proprietate privată şi publică,     Nota informativa
37. Cu privire la aprobarea şi darea în locaţiune a terenurilor proprietate publică cooperativelor de construcţie a garajelor,     Nota informativa
38. Cu privire la selectarea şi scoaterea la licitaţie pentru darea în locaţiune a  terenurilor pentru amenajarea parcărilor auto
39. Cu privire la transmiterea în folosinţa Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul a unui teren pentru amenajarea pieţei de comercializare a legumelor şi fructelor,     Nota informativa
40. Cu privire la schimbarea destinaţiei cu reconstrucţie şi reutilare a bunurilor imobile private,     Nota informativa
41. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în deciziile Consiliul orăşenesc Cahul    Nota informativa
42. Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice pe teritoriul oraşului Cahul,     Nota informativa
43. Cu privire la reconstrucţia şi replanificarea încăperilor apartamentelor private,     Nota informativa
44. Cu privire la proiectarea și construcția acoperișului șarpant la blocul de studii al Liceului Teoretic „Ioan Vodă” din or. Cahul,     Nota informativa
45. Cu privire la aprobarea listei operatorilor de transport şi a Programului de transport local,     Anexa,     Nota informativa
46. Cu privire la aprobarea Planului Local de Ac?iuni pentru Mediu al orasului Cahul 2016-2020,     Anexa,     Nota informativa
47. Despre aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul,     Anexa
48. Cu privire la aprobarea Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile Administraţiei Publice Locale ale orasului Cahul,     Anexa
49. Cu privire la aprobarea Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului orăsenesc Cahul
50. Cu privire la delegarea peste hotare
51. Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie nr.1 (Cahul) al Inspectoratului de Poliţie Cahul pe parcursul anului 2015

Link-uri Utile