Găsește informația dorită

0- Ordinea de zi

1- Raport de activitate SA Apa Canal

1.1 - raport financiar SA Apă Canal

2- Cu privire la aprobarea contractului de management a directorului SA Apă Casnal Cahul

3 - Cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2021 a ÎM Cahul Piaţa Centrală

3.1- Raport de activitate 2021 - IM Cahul Piaţa Centrală

3.2 Raport financiar IM Piata Centrala

3.3- Planul strategic Consiliului de administraţie al IM Cahul Piaţa Centrală

4 - Cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2021 a ÎM  GCL Cahul

4.1 - Raport de activitate 2021 - IM GCL Cahul

5  - Cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2021 a IM CRDSL Cahul

5.1 -Darea de seamă ÎM CRDSL Cahul 2021 (1)

5. 2 - Raport financiar 2021 - IM CRDSL Cahul

6- Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică-II - Copy

7-Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

8 - Cu privire la  formare prin separare a bunurilor imobile

9- Cu privire la retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului

10- Cu privire la darea in locatiune

11-Cu privire la casarea, difrișarea platanțelor perene

12- Despre completarea deciziei .

13- Cu privire la rezolutiunea contractului de  vînzarea cumpărarea 

14 -Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

15- Cu privire la reamplasarea panourilor de reclamă

16 -Cu privire la schimbarea modului de folosință a bunului imobil proprietate privată

17 - Cu privire la conferirea numelui Ioana Capraru Casei de Cultură Cotihana

18-  Cu privire la delegarea reprezentanţului Consiliului municipal Cahul în comisia de concurs de director în instituţiile de învăţămînt EXTRAȘCOLAR

19-  Cu privire la delegarea reprezentantului CMC institutie de invatamint

20-  Cu privire la acceptarea transmiterii bunurilor imobile

21 - Cu privire la examinarea Notificărilor Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat

21.1 Notă informativă 

Link-uri Utile