Găsește informația dorită

1 - Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

2 - Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 - prima lectură

3 - Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 - două  lectură

3.1 - buget 2022 - anexa nr.1 - indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului

3.2 - buget 2022 - anexa nr.2 - sinteza veniturilor

3.3 - buget 2022 - anexa nr.3 - resurse și cheltuieli

3.4 - buget 2022 - anexa nr.4 - nomenclatorul tarifelor pentru servicii contraplată

3.5 - buget 2022 - anexa nr.5- sinteza veniturilor colectate de către autorităț.,instituț. bugetare, finanțate din bugetul local

3.6 - buget 2022 - anexa nr.6 - efectivul-limită al statelor de personal

3.7 - buget 2022 - anexa nr.7 - Regulamentul fondului de rezervă

3.8 - buget 2022 - sinteza  proiectelor prioritare

Nota Informativă - buget 2022

Tabel 1 - Structura bugetului local conform clasificaţiei economice

Tabel 2 - Veniturile bugetului local conform clasificaţiei economice

Tabel 3 - Cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale

Tabel 4 - Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului or.Cahul

Tabel 5 - informatie privind efectivul de personal

Tabel 6 - Lista unor bunuri imobile pasibile privatizării, mun. Cahul

4 - Implementarea proiectului Sistemul de iluminat stradal inteligent pentru Cahul

5 - Cu privire la alocarea surselor financiare

6 - Cu privire la infiinţarea instituţei publice

7 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei Primăriei mun. Cahul 2

7.1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare Primăriei mun. Cahul

7.2 - Organigrama Primăriei mun. Cahul

8 - Aprobarea Planului de implementare a Programului național de dezvoltare a polilor de creștere in mun.Cahul

9 - Aprobarea Programului de revitalizare urbană a mun.Cahul pentru anii 2022-2025

10 - Delegarea reprezentanţilor CMC în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori

11 - Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agentului economic în teritoriul municipiului Cahul

12 - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

13 - Cu privire la corectarea datelor titularilor deținătorilor b.i. (teren) situat în extravilanul s.Cotihana

14 - Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene

15 - Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare

16 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

17 - Aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

18 - Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

19 - Aprobarea şi înregistrarea materialelor de actualizare a bunurilor imobile proprietate publică a UAT

20 - Despre introducerea unor completări în decizia Consiliului municipal Cahul

21 - Proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie şi renovare a reţelelor electrice pe teritoriul mun.Cahul

22 - Cu privire la crearea pieţei agroalimentare pe teren privat

23 - Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea şi stimularea performanţelor sportive

24 - Cu privire la acordul folosirii denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale

25 - Cu privire la programarea concediilor-2022

26 - Modificări şi completări în componenţa comisiei administrative a municipiului Cahul

Link-uri Utile