Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - Cu privire la casarea mijloacelor fixe

2 - Cu privire la adresarea către Parlamentul Republicii Moldova

3 - Cu privire la acceptarea transmiterii bunurilor imobile

4 - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

5 - Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UATCahul

6 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

7 - Despre modificarea dispoziţiei primarului mun.Cahul nr.489 din 24.07.2001

8 - Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent obiectului privat

9 - Cu privire la corectarea datelor titularilor deținătorilor bunurilor imobile (teren) situat în mun. Cahul și s.Cotihana

10 - Cu privire la inițierea înregistrării primare masive

11 -Cu privire la examinarea Notificarii Cancelerei de stat 4-14 din 14.09.2021

12 - Cu privire la modificarea deciziei nr.4-15 din 14.09.2021 Cu privire la aprobarea materialelor

13 -Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publica domeniul public domeniul APL

14 - Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

15 - Modificări în decizia CMC nr.4-23 - 14-23 din 14.09.2021 Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil privat

16 - Cu privire la schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

17 - Cu privire la elaborarea documentației de urbanism

18 - Cu privire la proiectarea și construcția Sălii de sport la Școala primară-grădiniță A.Donici

19 - Proiectarea și construcția traseu de gaze naturale pentru conectarea caselor individuale de locuit în cart.XX

20 - Cu privire la aprobarea bilanţului de lichidare a IM Biroul de proiectare

21 - Cu privire la defrişarea şi curăţirea arborilor

22 - Cadre - delegarea reprezentanţilor CMC în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori

23 - Examinarea notificării OTCahul al Cancelariei de Stat a R.Moldova nr.1304-OT2-412 din 20.10.2021

24 - Modificări în decizia CMC nr.1-3 din 26.11.2019  - constituirea comisiilor CMC - Constandoglo - Afanasiev

25 -Cu privire la schimbul unor bunuri imobile

Link-uri Utile