Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - Utilizarea soldului de mijloace financiare disponibile la 01.01.2021

2 - Cu privire la utilizarea fondului de rezervă

3 - Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul

4 - Cu privire la dispozitivele de publicitate

5 - Cu privire la transmiterea-primirea în proprietate a unor bunuri imobile

6 - Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

7 - Cu privire la aprobarea materialelor de formare prin separare

8 - Iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

9 - Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

10 - Aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

11 - Vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

12 - Scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

13 - Transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

14 - Introducerea unor completări și modificări în deciziile Consiliului municipal Cahul

15 - Aprobarea şi  înregistrarea materialelor de actualizare a bunului imobil proprietate publică a UAT

16 - Introducerea unor modificări și completări în deciziile CMC

17 - Introducerea modificări în decizia CMCnr.3-25 - 13-25 din 03.06.2021 - SRL CARFACON, SRL SCHIF-1

18 - Schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

19 - Proiectarea şi construcția terasei sezoniere - SRL Andrearoza

20 - Primirea-transmiterea cu titlu gratuit a autovehiculului pentru transportarea deșeurilor menajere

21 - Preluarea în proprietate publică locală a rețelelor exterioare de apeduct

22 - Examinarea notificărilor OT Cahul al Cancelariei de Stat a R.Moldova nr.1304OT2-251 din 08.07.2021, nr.1304OT2-

23 - Examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a R.Moldova nr.1304OT2-252 din 08.07.2

24 - Aprobarea Acordului de înfrățire între mun.Constanța, România și mun.Cahul, R.Moldova

25 - Aprobarea regulamentului instituţiei extraşcolare Şcoala de Muzică Maria Cebotari, mun.Cahul

26 - Aprobarea regulamentului de activitate al Centrului de Creaţie Luceafarul

27 - Rezultatele inspectării financiare complexe la primăria municipiului Cahul  2021

28 - Raportul auditului a transferurilor din bugetul de stat - Curtea de Conturi a R.Moldova

29 - Cu privire la Hotărîrea ANRE RM nr.288 din 09.07.2021 privind aprobarea tarifelor SA Apa-Canal Cahul

30 - Ajustarea tarifului pentru serviciile de transport rutier în municipiul Cahul

31 - Despre introducerea unor modificari in deciziile consiliului municipal Cahul

32 - Micşorarea capitalului statutar al Societăţii pe Acţiuni Reţelele Termice Cahul

33 - Delegarea ÎM CRDSL Cahul gestionarea serviciului publice de intretinere a drumurilor publice din interiorul

34 - Aprobarea condiţiilor de acces pe proprietate publica

35 - Radierea din Registrul de Stat a ÎM Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al municipiului Cahul

36 - Raportul de activitate a Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul” pentru anul 2020

36.1 - Raport de activitate SA Apa-Canal Cahul în anul 2020

36.2 - Raport financiar al SA Apa-Canal Cahul

37 - Raportul de activitate a Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul în anul 2020

37.1 - Raport de activitate IM Cahul Piata Centrala - 2020

37.2 - Raport financiar IM Piata Centrala Cahul - 2020

38 - Raportul de activitate a IM GCL Cahul pentru anul 2020

38.1 - Raport de activitate IM GCL Cahul - 2020

38.2 - Raport financiar IM GCL Cahul - 2020

39 - Raportul privind activitatea ÎM CSF Virginia Cahul - 2020

39.1 - Raport   IM CSF Virginia Cahul - 2020

39.2 - Raport financiar IM CSF Virginia Cahul - 2020

40 - Abrogarea deciziilor Consiliului municipal Cahul

41 - Aprobarea Statutului  şi Regulamentului  concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al ÎÎM GCL Cahul

41.1 - STATUTUL ÎM GCL Cahul

41.2 - Reglamentul Comisiei de Cenzori  ÎM GCL Cahul (2)

41.2 - Regulamentul - concursul ocuparea functiei vacante de administrator IM GCL Cahul - anexa nr.2

42 - Aprobarea regulamentelor şi componenţa CA şi CC - ÎM GCL Cahul (1)

42.1 - Regulamentul Consiliului de Administráie ÎM GCL Cahul (1)

43 - Delegarea reprezentantului CMC în componenţa comisiei - şcoala primară A.Mateevici

Link-uri Utile