Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - Candidaturile membrilor în componenţa BE ale SV din mun.Cahul - Alegerile Parlamentare

2  - Majorarea bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021

3 - Utilizarea fondului de rezervă

4 -  Implimentarea proiectului - regiunea transfrontalieră Cahul - Oancea- o mai bună infrastructură de transport

5 - Introducerea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Cahul

6 -  Aprobarea Acordului de Asociere pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea-cheie Cahul

7 -  Transmiterea ascensorului instalat pe str.M.Viteazul, 51, scara 1, în gestiunea ÎM GCL Cahul

8 -  Cu privire la trecerea la balaná Primăriei municipiului Cahul a unui bun imobil

9 -  Modificarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț interior în municipiul Cahul

10 - Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agentului economic în teritoriul municipiului Cahul

11 -  Cu privire la stabilirea terenurilor sub pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului

12 -  Repartizarea în folosinţă temporară pentru anul 2021 a suprafeţelor de păşuni şi fîneţe sub păşunat

13 -  Iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

14 -  Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

15 -  Transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

16 -  Vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

17 -  Vînzarea-cumpărarea surplusurilor de teren de pe lîngă casele individuale de locuit

18 -  Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene

19 -  Modificări - corectări în deciziile Consiliului municipal Cahul

20 - Stingerea dreptului de arendă și  folosință a patrimoniului proprietate a UATCahul

21 -  Aprobarea şi înregistrarea servitutei

22 -  Radierea înscrierii dreptului de proprietate publică a UAT Cahul asupra bunului imobil

23 -  Scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

24 - Aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

25 -  Aprobarea documentației de urbanism pentru proiectarea  și constructia blocurilor locative

26 -  Reconstrucţia, replanificarea, reutilarea şi schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

27 - Proiectarea şi construcția terasei de vară

28 -  Modificarea deciziei nr.1-25 - 11-25 din 04.03.2021- Girnet Zinaida

29 -  Cu privire la constituirea și funcționarea Consiliului de siguranță comunitară în municipiul Cahul

30 -  Examinarea Notificării OT Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304-OT2-135 din 21.04.2021

31 -  Examinarea notificărilor OT Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304-OT2-134 -136 -137 din 21.04.2021

32 -  Delegarea reprezentanților CMC - concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori - extrascolar

33 -  Delegarea reprezentanților CMC concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori - învăţămînt

34 - Crearea Unității de Implementare a Programului Național de dezvoltare a orașelor–poli de creștere în cadrul Primăriei mun.Cahul

35 - Cu privire la activitatea Primăriei municipiului Cahul în anul 2020

36 -  Raportul de activitate a Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul în anul 2020

36.1 - Raport de activitate IM Cahul Piata Centrala - 2020

36.2 - Raport financiar IM Piata Centrala Cahul - 2020

37 -  Raportul de activitate a IM GCL Cahul pentru anul 2020

37.1 - Raport de activitate IM GCL Cahul - 2020

37.2 - Raport financiar IM GCL Cahul - 2020

38 -  Raportul de activitate a IM CRDSL Cahul pentru anul 2020

38.1 - Raport de activitate IM CRDSL Cahul

39 -  Raportul privind activitatea ÎM CSF Virginia Cahul - 2020

39.1 - Raport   IM CSF Virginia Cahul - 2020

39.2 - Raport Financiare IM CSF Virginia Cahul - 2020

Link-uri Utile