Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - Aprobarea Regulamentelor şi componentei CA şi CC ÎM CRDSL Cahul

1.1 - Regulamentul Consiliului de administratie IM CRDSL Cahul 

1.2 - Regulamentul Comisiei de cenzori IM CRDSL Cahul - anexa nr.2

2 - Aprobarea statutului şi Regulamentului concursul de administrator al ÎM Piaţa Centrală Cahul

2.1 - Statutul IM Cahul Piața Centrala - anexa nr.1

2.2 - Regulamentul concursul de administrator IM Piata Centrala Cahul - anexa nr.2

3 - Aprobarea Regulamentelor CA şi CC ÎM Piaţa Centrală Cahul şi componenţa nominală

3.1 - Regulamentul Consiliului de administratie IM Piaţa Centrală Cahul - anexa nr.1

3.2 - Regulamentul Comisiei de cenzori IM Piaţa Centrală Cahul - anexa nr.2

4 - Dizolvarea  ÎM Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al oraşului

5 - Acordarea scutirilor la taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători

6 - Cu privire la acordarea scutirilor la plata unor taxe locale privind antreprenoriatul social.

7 - Preluarea în proprietate publică locală a reţelelor exterioare de apeduct şi de canalizare

8 - Completarea anexei la decizia CMC nr.6-4 - 8-4 din 03.12.2020 - aprobarea Planului Multianual de Investiții Capitale

9 - Cu privire la iniţierea elaborării Planului urbanistic zonal al zonei de Centru din mun.Cahul

10 - Cu privire la proiectarea și executarea lucrărilor de reconstrucție a bunului imobil privat

11 -Delegarea reprezentanţilor CMC în comisia de concurs de directori în instituţiile de învăţămînt preşcolare din mun.Cahul

12 - Delegarea reprezentantului CMC în concurs de director în instituţiile de învăţămînt - şc.primară-grădiniţa - A.Donici

13 - Cu privire la programarea concediilor-2021

14 - Desfaşurarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a secretarului CMC

15 - Tăierea şi curăţirea arborilor

Link-uri Utile