Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - Corelarea bugetului municipiului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2021

2 - Modificări în decizia COC nr.3-3-17-3-XXV din 12.04.2017 Cu privire la dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare

3 - Utilizarea soldului disponibil la 01.01.2021 de mijloace financiare acumulate de către instituțiile publice

4 - Modificări în decizia COC nr.8-1-10-1 din 19.12.2020

5 - Aprobarea proiectului investițional pentru reabilitarea Casei de cultură din s.Cotihana

6 - Transmiterea bunurilor neutilizate de către SA Reţelele Termice Cahul

7 - Constituirea comisiei de transmiterea bunurilor immobile

8 - Formarea bunului imobil prin separare şi expunerea la licitaţie prin concurs a încăperii cu destinaţie nelocativă

9 - Scoaterea la licitaţie publică a bunului imobil proprietate a UAT

10 - Acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de Arte

11 - Iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

12 - Aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

13 - Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

14 - Vînzarea-cumpărarea surplusul de teren de pe lîngă casa individuală de locuit

15 - Scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

16 - Atribuirea terenului pentru proiectarea și construcția bisericii

17 - Stabilirea servitutei la bunul imobil proprietate privată

18 - Completări în decizia Consiliului municipal Cahul

19 - Vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private

20 - Abrogarea deciziei CMC nr.6-11 - 8-11 din 03.12.2020 - formarea bunurilor imboile prin separare

21 - Formarea bunurilor imobile prin separare

22 - Proiectarea şi construcţia instalaţiilor inginereşti SRL Cahul-Gaz pe teritoriul municipiului Cahul

23 - Proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice pe teritoriul municipiului Cahul

24 - Proiectarea, construcția și reconstrucția diferitor obiecte

25 - Reconstrucţia, replanificarea şi schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

26 - Proiectarea şi construcţia blocului locativ cu parcare subterană - Topconstruct BNN

27 - Introducerea unor modificări și completări în deciziile Consiliului municipal Cahul

28 - Proiectarea şi construcția blocului administrativ cu încăperi auxiliare

29 - Demolarea obiectelor proprietate publică

30 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Ţinutului Cahul

30.1 - Regulamentul muzeului ţinutului Cahul

31 - Aprobarea statutului ÎM GCL Cahul şi Regulamentului concursul de administrator al întreprinderii

31.1 - Statutul ÎM GCL Cahul - anexa nr.1

31.2 - Regulamentul - concursul ocuparea functiei vacante de administrator IM GCL Cahul - anexa nr.2

32 - Aprobarea Regulamentelor CA şi CC ÎM GCL Cahul şi componenţa nominal

32.1 - Regulamentul Consiliului de administratie IM GCL Cahul - anexa nr.1

32.2 - Regulamentul Comisiei de cenzori IM GCL Cahul - anexa nr.2

33 - Aprobarea statutului ÎM CRDSL Cahul şi Regulamentului concursului de administrator al întreprinderii

33.1 - Statutul ÎM CRDSL Cahul - anexa nr.1

33.2 - Regulamentul conursul ocuparea functiei vacante de administrator IM CRDSL Cahul - anexa nr.2

34 - Aprobarea Regulamentelor şi componentei CA şi CC ÎM CRDSL Cahul

34.1 - Regulamentul Consiliului de administratie IM CRDSL Cahul –

34.2 - Regulamentul Comisiei de cenzori IM CRDSL Cahul - anexa nr.2

35 - Aprobarea statutului şi Regulamentului concursul de administrator al ÎM Piaţa Centrală Cahul

35.1 - Statutul IM Cahul Piața Centrala - anexa nr.1

35.2 - Regulamentul concursul de administrator IM Piata Centrala Cahul - anexa nr.2

36 - Aprobarea Regulamentelor CA şi CC ÎM Piaţa Centrală Cahul şi componenţa nominal

36.1 - Regulamentul Consiliului de administratie IM Piaţa Centrală Cahul - anexa nr.1

36.2 - Regulamentul Comisiei de cenzori IM Piaţa Centrală Cahul - anexa nr.2

37 - Delegarea reprezentantului CMC în comisia de concurs la funcţia de directori al l.t. Ioan Vodă - DGI Cahul

38 - Delegarea reprezentanţilor CMC în comisia de concurs de directori în instituţiile de învăţămînt preşcolare din mun.Cahul

39 - Desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a secretarului CMC

40 - Completarea anexei la decizia CMC nr.6-4 - 8-4 din 03.12.2020 - aprobarea Planului Multianual de Investiții Capitale

41 - Preluarea în proprietate publică locală a reţelelor exterioare de apeduct şi de canalizare

42 - Tăierea şi curăţirea arborilor

43 - Dizolvarea ÎM Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al oraşului

NI - 4 - Aprobarea proiectului investiţional pentru reabilitarea Casei de cultură din s.Cotihana

Link-uri Utile