Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1.Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

2.Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2021 - prima lectură

3.Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2021 - două  lectură

3.1 - buget 2021 - anexa nr.1 - indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului

3.2 - buget 2021 - anexa nr.2 - sinteza veniturilor

3.3 - buget 2021 - anexa nr.3 - resurse și cheltuieli

3.4 - buget 2021 - anexa nr.4 - nomenclatorul tarifelor pentru servicii contraplată

3.5 - buget 2021 - anexa nr.5- sinteza veniturilor colectate de către autorităț.,instituț. bugetare, finanțate din bugetul local

3.6 - buget 2021 - anexa nr.6 - efectivul-limită al statelor de personal

3.7 - buget 2021 - anexa nr.7 - Regulamentul fondului de rezervă

3.8 - buget 2021 - anexa nr.8 - sinteza proiectelor prioritare 

4 - Cu privire la casarea mijloacelor fixe

5.Despre abrogarea deciziei CMC nr.8-19 - 33-19-XXV din 25.10.2018 - Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat

6. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

7. Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale şi  înregistrarea bunului imobil proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale

8. Cu privire la schimbarea si transmiterea bunurile imobile

9. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare.

10. Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil privat

11.Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de transportare auto de călători în municipiul Cahul

12. Aprobarea regulamentului privind stabilirea și acordărea compensațiilor elevilor pentru călătoria în transportul public

Link-uri Utile