Găsește informația dorită

1. Modificări în decizia CCMC nr.5-9 - 7-9 din 03.09.2020

2. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agentului economic în teritoriul municipiului Cahul

3. Despre introducerea unor modificări în decizia CMC nr.220(420) din 12.03.2020

4.  Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private

5.  Cu privire la utilizarea fondului de rezervă

6.  Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat

7.  Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

8.  Cu privire la transmiterea în folosire cu drept de superficie terenul aferent obiectului privat

9.  Cu privire la stabilirea servitutei la bunul imobil proprietate a statutului

10.  Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

11.  Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectelor pe teren privat

12.  Cu privire la modificarea categoriei de destinație (modul de folosință) a terenului proprietate privată

13.  Cu privire la modificarea bugetului

14.  Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

15.  Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică 

16.  Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare

17.  Cu privire la executarea lucrărilor de amenajare a terenului public cu organizarea parcării

18.  Cu privire la darea în locaţiune a terenului aferent obiectului privat

19.  Cu privire la aprobarea Planului de sistematizare urbanistic în detaliu PUD al cartierului locativ în s.Cotihana

20.  Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu prinvind construirea unor obiective comerciale mun.Cahul 

21. Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale şi  înregistrarea bunului imobil proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale

Link-uri Utile