Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - Despre introducerea modificări în decizia CMC nr.1-3 din 26.11.2019 - constituirea comisiilor CMC

2 - Cu privire la aprobarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripţie - alegerile preşedintelui RM- 2020

3 - Cu privire la acordarea scutirii la plata unor taxe locale aprobate în bugetul mun.Cahul pentru anul 2020

4 - Cu privire la schimbarea destinației împrumutului acordat SA Apă Canal Cahul

5 - Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat

6 - Cu privire la introducerea unor modificări în actul de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică

7 - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

8 - Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

9 - Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire şi constatare a hotarelor sectorului de teren şi înregistrarea bunului imobil

10 - Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea-cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor.

11 - Despre introduce uno completari in decizia COC nr.4-18 din 04.06.2020 - scoaterea terenurilor la licitaţie publică pentru v.c. și d.l.

12 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

13 - Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene

14 - Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare

15 - Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.2-11 din 19.12.2019

16 - Cu privire la reparaţia acoperişului şi clădirii administrative ÎM GCL Cahul şi drum de acces spre poligonul de deşeuri

17 - Cu privire la proiectarea şi construcţia Autogării în mun.Cahul

18 - Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru proiectarea şi construcţia obiectului pe teren privat

19 - Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectelor pe teren privat

20 - Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil privat

21 - Cu privire la reconstrucţia, replanificarea şi comasarea bunurilor imobile private

22 - Cu privire la aprobarea componenţei comisiei administrative a municipiului Cahul

23 - Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor.

24 - Cu privire la programarea concediilor de odihnă ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Anunţ - şedinţa Consiliului municipal Cahul

Link-uri Utile