Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la executarea bugetului municipal pentru primul semestru al anului 2017.

2. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/6(17/6)-XXV din 12.04.2017 „Cu privire la transmiterea bunurilor la balanța ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, cu titlu gratuit”.

3. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul.

4. Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat.

5. Cu privire la introducerea unor completări în deciziile Consiliului municipal Cahul.

6. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

7. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private.

8. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.

9. Cu privire la darea în locaţiune a terenului aferent

10. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

11. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzare-cumpărare şi dare în locaţiune a terenurilor

12. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale

13. Cu privire la introducerea unor corectări în deciziile Consiliului municipal Cahul

14. Cu privire la transmiterea terenurilor în proprietate publică a statului pentru proiectarea şi construcţia edificiului Direcţiei Regionale Sud a Inspectoratului General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al R.Moldova

15. Cu privire la transmiterea terenului în proprietate publică a statului pentru proiectarea şi construcţia obiectului „Staţia Asistenţă Medicală Urgentă „Sud””.

16. Cu privire la autorizarea executării lucrărilor de reconstrucţie a cazangeriei Liceului teoretic „Petr Rumeanţev” din mun.Cahul

17. Cu privire la proiectarea şi construcţia acoperişului  şarpant şi termoizolarea edificiului blocului de studii al Şcolii primare „A.Mateevici” din mun.Cahul

18. Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectelor comerciale şi prestări servicii

19. Cu privire la reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei a bunului imobil privat

20. Despre introducerea unor modificări şi completări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/24(17/24)-XXV din 12.04.2017 „Cu privire la reconstrucţia cu supraetajare a bunului imobil privat cu destinaţie comercială, prestarea serviciilor”

21. Cu privire la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi extinderea sistemului de apeduct şi canalizare pe teritoriul mun.Cahul şi s.Cotihana

22. Cu privire la locuinţele sociale

23. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susţinerea tinerilor antreprenori din municipiul Cahul

24. Cu privire la preluarea costurilor investiţionale pe obiectul „Reabilitarea Staţiei de tratare a apei potabile din rîul Prut, or.Cahul”

25. Cu privire la preluarea costurilor investiţionale pe obiectul „Reabilitarea Zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”, or.Cahul”.

26. Cu privire la participarea în cadrul Programului „Mayors 4 Economic Growth”

27. Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor

28. Cu privire la utilizarea fondului de rezervă

29. Cu privire la desfăşurarea adunării generale a acţionarilor Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul”

ANEXA1                   ANEXA2                   ANEXA3

 

Link-uri Utile