Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Despre introducerea unor modificări în Statutul Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul”, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/13(13/13)-XXV  din 10.11.2016 “Cu privire la reorganizarea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în societate pe acțiuni”

2. Cu privire la desfăşurarea adunării generale a acţionarilor Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul”.

3. Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibil la 01.01.2017 şi efectuarea cheltuielilor publice

4. Despre introducerea unor modificări în anexa nr.4 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a doua lectură”.

5. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe la Societatea pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul”.

6. Cu privire la inventarierea bunurilor patrimoniului public la întreprinderile municipale Cahul.

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.     ANEXA

8. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul.

9. Cu privire la vînzarea încăperii cu destinaţie nelocativă.

10. Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale de delimitare a terenului proprietate publică a statului.

11.

12. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.

13. Cu privire la micşorarea suprafeţei terenului şi formarea a două bunuri imobile prin separare.

14. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale.

15. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

16. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzare-cumpărare şi dare în locaţiune a terenurilor din intravilanul localităţii.

17. Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie).

18. Cu privire la introducerea unor corectări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul.

19. Cu privire la instalarea plăcii comemorative Cetăţeanului de Onoare al oraşului Cahul Zeiman Simion.

20. Cu privire la reparaţia capitală a acoperişului  blocului de studii al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din mun.Cahul.

21. Cu privire la instalarea staţiilor de telefonie mobilă  IM „MOLDCELL” SA pe teritoriul mun.Cahul.

22. Cu privire la reconstrucţia, replanificarea şi comasarea bunurilor imobile private cu schimbarea destinaţiei în cabinet stomatologic.

23.

24. Cu privire la reconfirmarea dreptului la spaţiu locativ prin modificarea contului personal al apartamentului.

25. Cu privire la aprobarea Regulilor de asigurare a curăţeniei/salubrizării în municipiul Cahul.     ANEXA

26. Cu privire la aprobarea Acordului de Asociere şi Colaborare dintre municipiul Cahul, Republica Moldova, şi  municipiul Galaţi, România.       ANEXA

27. Cu privire la aprobarea Acordului de Asociere şi Înţelegerii de Cooperare dintre municipiul Bârlad, România, şi municipiul Cahul, Republica Moldova.       ANEXA1          ANEXA2

28. Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare dintre municipiul Cahul, Republica Moldova şi oraşul Tomi din prefectura Nagano, Japonia.       ANEXA

29. Cu privire la delegarea reprezentanţilor Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori în instituţiile de învăţămînt preşcolar din mun.Cahul.

30. Cu privire la împuternicirea îndeplinirii temporare a atribuţiilor secretarului Consiliului municipal şi al municipiului Cahul.

31.

32. Cu privire la vînzare-cumpărare terenului, prin concurs, deţinătorilor terenurilor adiacente.

33. Cu privire la interzicerea colectării ilicite de bani în instituțiile de învăţămînt din subordine.

34. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/20(17/20)-XXV din 12.04.2017 „Cu privire la proiectarea şi construcţia blocurilor locative”.

Link-uri Utile