Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1.  Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibil la 01.01.2017 şi efectuarea cheltuielilor publice.       NOTA INFORMATIVA

2. Cu privire la utilizarea fondului de rezervă.       NOTA INFORMATIVA

3. Despre interpretarea unor prevederi ale anexei nr.4 la decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a doua lectură”

4. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/4(17/4)-XXV din 12.04.2017 „Cu privire la angajarea unui împrumut de către Primăria oraşului Cahul şi acordarea unei garanţii”

5. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia Cahul” în anul 2016

6. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul

7. Cu privire la stabilirea terenurilor sub pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului

8. Cu privire la repartizarea în folosinţă temporară pentru anul 2017 a suprafeţelor de păşuni şi fîneţe sub păşunat

9. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale pentru formarea bunului imobil prin separare

10. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenurilor din intravilanul localităţii

11. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

12. Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)

13. Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale de delimitare a terenului proprietate publică a statului

14. Cu privire la introducerea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul

15. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale

16. Cu privire la transmiterea blocului locativ şi a terenului aferent în proprietatea locatarilor locuinţelor din blocul locativ

17. Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie a reţelei de comunicaţii electronice pe teritoriul municipiului Cahul

18. Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectului „Staţie de deservire tehnică auto”

19. Cu privire la autorizarea funcţionării teraselor sezoniere pe terenurile private

20. Cu privire la reconstrucţia şi replanificarea încăperilor apartamentelor private

21. Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectului „Cafenea pentru copii” pe teren privat

22. Cu privire la introducerea unor modificări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul

23. Cu privire la reconfirmarea dreptului la spaţiu locativ cu deschiderea contului personal şi eliberarea ordinului de repartiţie

24. Cu privire la reconfirmarea dreptului la spaţiu locativ cu deschiderea contului personal şi eliberarea ordinului de repartiţie

25. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul municipiului Cahul

26. Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-73 din 28.02.2017

27. Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-110 din 03.04.2017

28. Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-151 din 19.05.2017

29. Cu privire la instalarea anexelor provizorii la obiectele comerciale private

30. Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil privat

31. Cu privire la permiterea angajării unui împrumut şi acordarea unei garanţii.

32. Despre introducerea unor completări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.4/3(18/3)-XXV  din 25.05.2017 „Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale de Construcţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul în anul 2016”

33. Cu privire la activitatea Primăriei oraşului Cahul în anul 2016.

Raport de activitate al primăriei oraşului cahul în anul 2016

 

Link-uri Utile