Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la executarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016.       ANEXA

2. Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibil la 01.01.2017 şi efectuarea cheltuielilor publice.

3. Cu privire la dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Cahul şi satul Cotihana.

4. Cu privire la angajarea unui împrumut de către Primăria oraşului Cahul şi acordarea unei garanţii.

5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

6. Cu privire la transmiterea bunurilor la balanța ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, cu titlu gratuit.

7. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Cahul.

9. Cu privire la vînzarea încăperii cu destinaţie nelocativă.

10. Cu privire la aprobarea listei de inventariere a bunurilor imobile.

11. Cu privire la schimbul terenurilor.

12. Cu privire la excluderea din circuitul agricol a terenurilor (grădini), proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Cahul.

13. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale.

14. Cu privire la introducerea unor completări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul.

15. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru darea în arendă, locaţiune şi vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţii.

16. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.

17. Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie).

18. Cu privire la modificarea planului cadastral al terenului.

19. Cu privire la formarea bunului imobil prin comasarea terenurilor.

20. Cu privire la proiectarea şi construcţia blocurilor locative.

21. Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice subterane pe teritoriul oraşului Cahul.

22. Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil privat cu racordarea subterană la reţeaua electrică.

23. Cu privire la proiectarea şi construcţia staţiei de alimentare cu carburanţi pe teren privat.

24. Cu privire la reconstrucţia cu supraetajare a bunului imobil privat cu destinaţie comercială, prestarea serviciilor.

25. Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie a reţelei electrice spre obiectul privat.

26. Cu privire la autorizarea funcţionării teraselor sezoniere pe terenurile private.

27. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul municipiului Cahul.

28. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/2-XXV din 28.07.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului orăşenesc Cahul”.

29. Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-66 din 23.02.2017.

30. Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017.

31. Cu privire la delegarea reprezentanţilor Consiliului orăşenesc Cahul în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori în instituţiile de învăţămînt din or.Cahul.

32. Cu privire la unele măsuri, ce vizează conformarea instituţiilor publice cu rigorile Legii R.Moldova nr.764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova” (cu modificările şi completările operate prin Legea R.Moldova nr.248 din 03.11.2016).

 

Link-uri Utile