Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

2. Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017.

3. Cu privire la introducerea modificărilor în anexa nr.3 a deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”.

3.1. Cu privire la introducerea modificărilor în anexa nr.3 a deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”.

4. Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibil la 01.01.2017 şi efectuarea cheltuielilor publice

5. Cu privire la utilizarea fondului de rezervă

6. Cu privire la acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de Arte „M.Cibotari”.

7. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

8. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/8(38/8)-XXIV din 03.02.2015 „Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat”.

9. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

10. Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat.

11. Cu privire la demolarea edificiului din s.Cotihana.

12. Cu privire la conferirea numelui „Nicolae Botgros” Palatului Culturii din orașul Cahul.

13. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale.

14. Despre introducerea unor modificări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul.

15. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru dare în locaţiune a terenurilor.

16. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzare-cumpărare a terenurilor din intravilanul localităţii.

17. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private.

18. Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie).

19. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.

20. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.

21. Cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic de detaliu în vederea schimbării destinaţiei terenului agricol proprietate privată pentru construcţia spaţiului locativ”.

22. Cu privire la atribuirea denumirii de străzi în cartierul nou-format în or.Cahul.

23. Cu privire la proiectarea şi construcţia cazangeriei autonome a Şcolii Profesionale nr.1 din or.Cahul.

24. Cu privire la reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei a bunului imobil privat.

25. Cu privire la proiectarea şi construcţia anexei la obiectul comercial privat.

26. Cu privire la amenajarea parcării transportului auto pe teritoriul Sanatoriului „Nufărul Alb”.

27. Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului orăşenesc Cahul în instanţa de judecată şi alte organe administrative şi de stat ale R.Moldova.

28. Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor.

29. Cu privire la ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciilor comunale pentru deservirea caselor de locuit de către Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal-Locativă Cahul.      NOTA INFORMATIVĂ

30. Cu privire la prelungirea perioadei iarmarocului de produse agricole.

Link-uri Utile