Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

 1. Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a R.Moldova nr.1304/OT2-573 din 12.12.2016.    Notă informativă
 2. Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în prima lectură.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a doua lectură.
  1. Indicatorii generali şi sursele de finanţare
  2. Sinteza veniturilor
  3. Resurse și cheltuieli
  4. Cotele impozitelor și taxele locale
  5. Nomenclatorul tarifelor pentru servicii contraplată
  6. Efectivul-limită al statelor de personal
   1. Plafonul datoriei bugetului local
  7. Regulamentul fondului de rezervă
  8. Cheltuielile, structura și destinația lor
   1. Planul estimativ de acțiuni în domeniul tineret
   2. Planul estimativ de acțiuni în domeniul sportului
   3. Planul estimativ de acțiuni culturale
   4. Plan de investiții 2017
  9. Nota informativă
   1. Cheltuieli aprobate și nevalorificate în anul 2016
   2. Aprobarea bugetului pentru anul 2017 a doua lectură
   3. Structura bugetului local conform clasificaţiei economice (% din total, devieri +/-)
   4. Veniturile bugetului local conform clasificaţiei economice
   5. Cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale
   6. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului or. Cahul
   7. Informaţie privind efectivul de personal pe autorităţi-instituţii bugetare, unităţi
   8. Porțiunile de drum ce se preconizează a fi reparate în anul 2017
   9. Trotuarele şi parcările ce se preconizează a fi amenajat în perioada anului 2017
   10. Planul de investiții pentru anul 2017
   11. Planul de acțiuni în domeniul sportului pentru anul 2017
   12. Acțiuni culturale preconizate spre organizare și desfășurare în anul 2017
   13. Planul estimativ de acțiuni în domeniul tineret pentru anul 2017
   14. Total buget
 4. Despre interpretarea unor prevederi ale anexei nr.4 la decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/2(8/2)-XXV din 26.04.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 în a doua lectură”.
 5. Despre introducerea unor completări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/18(9/18)-XXV din 17.05.2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.
 6. Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru nouă luni ale anului 2016
  1. Executarea bugetului orașului Cahul pentru nouă luni a anului 2016
 7. Cu privire la prelungirea perioadei iarmarocului de produse agricole
 8. Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat
 9. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private
 10. Despre introducerea unor modificări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul
 11. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale
 12. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzare-cumpărare a terenului
 13. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru dare în locaţiune a terenului
 14. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă
 15. Cu privire la reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private
 16. Cu privire la instalarea chioșcului comercial provizoriu pe teren privat
 17. Cu privire la organizarea accesului separat persoanei cu dizabilităţi în apartamentul privat
 18. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale şi reconfirmarea dreptului la spaţiul locativ
 19. Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Cahul în componenţa comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la funcţiile vacante de directori în instituţiile publice extraşcolare din or.Cahul
 20. Cu privire la delegarea competenţei suplimentare primarului oraşului Cahul
 21. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2017-2020
  1. Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2017-2020
   1. Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2017-2020
 22. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul
 23. Cu privire la casarea mijloacelor fixe
 24. Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016.     Nota informativă
 25. Cu privire la proiectarea şi construcţia blocului sanitar canalizat pe teritoriul filialei ÎM „Piaţa Centrală” Cahul de pe str.A.Mateevici
 26. Cu privire la formarea bunului imobil pentru asigurarea drumului de acces (servitutea)
 27. Cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice Generale ale  oraşului  Cahul şi satului Cotihana

Link-uri Utile