Găsește informația dorită

Ordinea de zi

 1. Corelarea bugetului oraşului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016.
 2. Alocarea mijloacelor financiare și efectuarea cheltuielilor publice.
 3. Delegarea peste hotare.
 4. Completarea listei de inventariere a bunurilor imobile – proprietate publică a Primăriei oraşului Cahul, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/8(9/8)-XXV din 17.05.2016.
 5. Iniţierea lucrărilor cadastrale pentru formarea bunului imobil.
 6. Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.
 7. Transmiterea încăperilor în comodat
 8. Vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă
 9. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă
 10. Scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenurilor
 11. Abrogarea p.5 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/11(32/11)-XXIV din 25.06.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent” şi modificarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului aferent SA „TRICON”
 12. Proiectarea şi reconstrucţia pieţei comerciale proiectarea şi construcţia diverselor obiecte pe teren privat
 13. Proiectarea şi construcţia diverselor obiecte pe teren privat
 14. Schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat
 15. Proiectarea şi construcţia balconului la apartamentul privat
 16. Desemnarea comisiei de recepţie a garajelor din Cooperativa de Construcţie a Garajelor „NR.11-C”
 17. Iniţierea procedurilor de diminuare a construcţiilor neautorizate
 18. Proiectarea şi construcţia anexei la apartamentul privat
 19. Organizarea iarmarocului de produse agricole
 20. Împuternicirea primarului oraşului Cahul de a înainta un demers către Prim-ministrul R.Moldova, vizînd reeşalonarea datoriei creditoare a ÎM „Apă-Canal” Cahul.
 21. Desemnarea administratorului SRL „Lacul Sărat Cahul”.

Link-uri Utile