Găsește informația dorită

ORDINEA DE ZI

1. Modificarea capitalului statutar al ÎM „Apă-Canal” Cahul.    Nota informativa

2. Modificarea statelor de personal.

3. Alocarea mijloacelor financiare și efectuarea cheltuielilor publice.

4. Reorganizarea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în societate pe acțiuni.

5. Introducerea unor completări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/15(9/15)-XXV din 17.05.2016 „Cu privire la fondarea întreprinderii de gestionare a Zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat Cahul””.

6. Completarea statutului Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiului Locativ Cahul.

7. Rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primăria orașului Cahul.

Anexa1 Anexa2 Anexa3
Anexa4 Anexa5 Anexa6
Hotarîrea Judecătoriei Cahul    

 

8. Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

9. Introducerea unor modificări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul.

10. Scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a încăperii cu destinaţie nelocativă.

11. Scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea bunului proprietate publică.

12. Elaborarea planului cadastral (geometric) al sectorului de teren.

13. Formarea bunului imobil.  

14. Demolarea construcţiei amplasate pe adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 7-b.

15. Transmiterea încăperii în comodat.

16. Efectuarea cercetării geologice şi  exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile.

17. Elaborarea planurilor cadastrale (geometrice) pentru formarea bunurilor imobile.

18. Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

19. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.

20. Vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.

21. Introducerea unor modificări în componenţa comisiei funciare a oraşului Cahul.

22. Transmiterea în folosinţă a terenului pe adresa: or.Cahul, str.B.P.Haşdeu, 2.

23. Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie).

24. Aprobarea materialelor cadastrale de delimitare a terenului proprietate publică a statului.

25. Aprobarea şi darea în locaţiune a terenurilor proprietate publică cooperativelor de construcţie a garajelor.

26. Vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.

27. Scoaterea la licitaţie pentru vînzare-cumpărare a terenurilor adiacente bunurilor imobile.

28. Proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte.

29. Schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat.

30. Cu privire la dispozitivele publicitare.

31. Autorizarea instalării plăcilor comemorative.

32. Autorizarea instalării monumentului jertfelor Holocaustului.

33. Proiectarea şi construcţia anexei locative la apartamentul privat.

34. Proiectarea şi construcţia balcoanelor la apartamentele private.

35. Instalarea boxei metalice provizorii pentru cărucior electric persoanei cu dizabilități.

36. Proiectarea şi construcţia pavilioanelor comerciale pe teritoriul pieţei agroalimentare.

37. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit.

38. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit.

39. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit.

40. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.5/15(41/15)-XXIII din 31.03.2010 „Cu privire la trecerea încăperii nelocuibile în categoria celor locuibile”.

41. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

42. Conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al oraşului Cahul” dnei Donceva Anastasia.

43. Aprobarea Regulamentului de salubrizare al oraşului Cahul şi localităţilor din componenţa sa.

44. Aprobarea Instrucţiunii provizorii cu privire la combaterea construcţiilor neautorizate în oraşul Cahul şi satul Cotihana.

45. Sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a R.Moldova  nr.1304/OT2-327 din 20.06.2016.

46. Sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a R.Moldova nr.1304/OT2-328 din 21.06.2016.

Link-uri Utile