Găsește informația dorită

1. Activitatea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2015

1.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2015.

2. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”.

3. Activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal - Locativă Cahul în anul 2015.

3.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul în anul 2015.

4. Activitatea Întreprinderii Municipale de Construcţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul în anul 2015.

4.1. Raportul de activitateal  întreprinderii  municipale de construcţie şi reparaţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul în anul  2015.

5. Activitatea Întreprinderii Municipale “Piaţa Centrală” Cahul în anul 2015.

5.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” cahul în anul 2015.

6. Activitatea Societăţii pe Acţiuni „Reţelele Termice Cahul” în anul 2015.

6.1. Raportul de activitate al Societăţii pe Acţiuni „Reţelele Termice Cahul” în anul 2015.

7. Activitatea Primăriei oraşului Cahul în anul 2015.

7.1. Raportul de activitate al Primăriei orașului Cahul în anul 2015.

8. Aprobarea listelor de inventariere a bunurilor imobile – proprietate publică a Primăriei oraşului Cahul.

9. Acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de Arte „M.Cibotari”.

10. Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

11. Constituirea comisiei de transmitere a bunurilor imobile.

12. Amenajarea terasei sezoniere.

13. Schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat.

15. Fondarea întreprinderii de gestionare a Zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat Cahul”.

16. Conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al oraşului Cahul” dnei Lorchin Natalia.

17. Autorizarea instalării plăcilor comemorative.

18. Alocarea mijloacelor financiare.

19. Implementarea proiectului „Construcţia mini-terenului de fotbal cu gazon sintetic  al Şcolii Sportive nr.2 din or.Cahul”.

20. Atribuirea terenului pentru proiectarea şi construcţia bisericii în cartierul XX.

Link-uri Utile