Găsește informația dorită

1. Aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 în prima lectură

2. Aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 în a doua lectură

2.1. Anexa 1 – Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016

2.2. Anexa 2 – Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016

2.3. Anexa 3 – Resursele și cheltuielile bugetului orăşenesc Cahul conform clasificaţiei funcționale și pe programe

2.4. Anexa 4 – COTELE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016 CE SE VOR APLICA ÎN ORAŞUL CAHUL

2.5. Anexa 5 – Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2016

2.6. Anexa 6 – Plafonul datoriei bugetului orăşenesc Cahul şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul orăşenesc Cahul pentru anul 2016

2.7. Anexa 7 – Efectivul limită al statelor de personal pentru instituţiile finanţate din bugetul orăşenesc Cahul  pentru anul 2016

2.7.1. Anexa 7.1 – STATELE DE PERSONAL ale Primăriei oraşului Cahul, ale structurilor şi serviciilor din subordine, schema de salarizare a acestora

2.8. Anexa 8 – Regulamentul fondului de rezervă a oraşului Cahul

2.9. Anexa 9 – Total buget.

2.9.1. Anexa 9.1 – Cheltuielile grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului pentru anul 2016

2.9.2. Anexa 9.2 – Planul estimativ de acţiuni în domeniul tineret pentru anul 2016

2.9.3. Anexa 9.3 – Planul estimativ de acţiuni în domeniul sportului pentru anul 2016

2.9.4. Anexa 9.4 – Planul estimativ de acţiuni culturale pentru anul 2016

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei Primăriei oraşului Cahul

4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Palatului Culturii din oraşul Cahul

5. Utilizarea soldului din mijloace financiare disponibil la 01.01.2016 şi efectuarea cheltuielilor publice

5.1. Anexa 5.1 – Soldul 01.01.2016

6. Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul

7. Stabilirea terenurilor sub pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului

8. Repartizarea în folosinţă temporară pentru anul 2016 a suprafeţelor de păşuni şi fineţe sub păşunat

9. Transmiterea încăperilor în comodat

10. Transmiterea încăperilor în locaţiune

11. Vînzarea-cumpărarea terenului aferent întreprinderii

12. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

13. Stabilirea hotarelor terenurilor proprietate privată şi publică

14. Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)

15. Schimbarea modului de folosinţă a terenului agricol pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii

16. Vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă

17. Darea în locaţiune a terenului adiacent

18. Iniţierea lucrărilor cadastrale

19. Proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte

20. Proiectarea lucrărilor de izolare termică a pereţilor exteriori a clădirii Centrului de Sănătate Cahul

21. Proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice pe teritoriul oraşului Cahul

22. Schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat

23. Proiectarea şi construcţia obiectului în ansamblu din cinci sectoare cuplate la calcan, cu destinaţie „Centre comerciale, oficii şi spaţii locative”

24. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/18-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la proiectarea şi construcţia diverselor obiecte”

25. Introducerea unor modificări în componenţa comisiei administrative a orașului Cahul

26. Atribuirea în folosinţă a camerei de locuit

27. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit

28. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit

29. Tăierea arborilor

30. Reducerea statelor de personal ale Şcolii de arte plastice din or. Cahul           Notă explicativă

31. Scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a încăperii cu destinaţie nelocativă

32. Fondarea întreprinderii de gestionare a Zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat Cahul”

33. proiectarea şi construcţia obiectului „Boxă pentru examinarea mijloacelor de transport şi amenajarea poligonului pentru examinarea conducătorilor auto” – filiala Cahul ÎS CRIS REGISTRU

Link-uri Utile