Găsește informația dorită

Ordinea de zi

1. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/1-XXV din 28.07.2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul”

2. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/30-XXV din 30.09.2015 „Cu privire la aprobarea componenței comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate”.

3. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul adoptate în semestrul II al anului 2015.      Anexă

4. Cu privire la amplasarea bustului lui Ştefan cel Mare.

5. Cu privire la transmiterea bunurilor la balanţa ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul, cu titlu gratuit.

6. Cu privire la retragerea din folosinţă a terenului proprietate publică.

7. Cu privire la asigurarea managementului Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă şi canalizare pentru raionul Cahul”.

8. Cu privire la elaborarea fundamentării urbanistice şi a schiţelor de proiect pentru amenajarea Parcului Veteranilor din or.Cahul

9. Despre introducerea unor completări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/12-XX V din 18.12.2015 „Cu privire la transmiterea în comodat a edificiului, amplasat în oraşul Cahul, str.B.P.Haşdeu, 2”.

10. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.

11. Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat.

12. Cu privire la elaborarea planurilor cadastrale (geometrice) ale sectoarelor de teren.

13. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul.

14. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat.

15. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.

16. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă.

17. Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie).

18. Cu privire la introducerea unor modificări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul.

19. Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte.

20. Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.5/15(41/15)-XXIII din 31.03.2010 „Cu privire la trecerea încăperii nelocuibile în categoria celor locuibile”.

21. Despre introducerea unor modificări în dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.14 din 04.01.2002 „Cu privire la repartizarea camerei libere din casa de locuit pe str.A.Mateevici, 105”.

22. Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului orăşenesc Cahul în instanţa de judecată şi alte organe administrative şi de stat ale R.Moldova.

23.  Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Cahul în instanţele de judecată.

25. Cu privire la completarea Listei arborilor ce necesită a fi curăţiţi sau tăiaţi în perioada 15 octombrie 2015 – 15 aprilie 2016, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/40-XXV din 30.09.2015.

26. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2016.

27. Cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a bazinelor de înot şi a unor încăperi auxiliare din incinta şcolii sportive nr.1, or.Cahul.

28. Cu privire la formarea bunului imobil.

29. Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

30. Cu privire la scoaterea la concurs pentru vînzare-cumpărare a terenului adiacent bunurilor imobile.

31. Cu privire la aprobarea hotarelor terenurilor proprietate privată şi publică.

32. Cu privire la aprobarea şi darea în locaţiune a terenurilor proprietate publică cooperativelor de construcţie a garajelor.

33. Cu privire la selectarea şi scoaterea la licitaţie pentru darea în locaţiune a  terenurilor pentru amenajarea parcărilor auto.

34. Cu privire la transmiterea în folosinţa Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul a unui teren pentru amenajarea pieţei de comercializare a legumelor şi fructelor.

35.  Cu privire la schimbarea destinaţiei cu reconstrucţie şi reutilare a bunurilor imobile private.

36. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în deciziile Consiliul orăşenesc Cahul.

37. Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice pe teritoriul oraşului Cahul.

38. Cu privire la reconstrucţia şi replanificarea încăperilor apartamentelor private.

39. Cu privire la proiectarea şi construcţia acoperişului şarpant la blocul de studii al Liceului Teoretic „Ioan Vodă” din or.Cahul.

40. Cu privire la aprobarea listei operatorilor de transport şi a Programului de transport local.      Anexă

41. Cu privire la aprobarea Planului Local de Acțiuni pentru Mediu al orașului Cahul 2016-2020.           Anexă

42. Despre aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul.     Anexă

43. Cu privire la aprobarea Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul.    Anexă

44. Cu privire la aprobarea Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului orășenesc Cahul.

45. Cu privire la delegarea peste hotare.

46. Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie nr.1 (Cahul) al Inspectoratului de Poliţie Cahul pe parcursul anului 2015.

47. Cu privire la proiectarea şi construcţia oficiului cu atelier al firmei SRL “RECLAMDESIGN MODERN”.  

Link-uri Utile