Găsește informația dorită

Ordinea de zi

1. Efectuarea cheltuielilor publice.

2. Organizarea licitației publice pentru darea în locațiune a încăperilor cu destinație nelocativă

3. Executarea bugetului orășenesc pentru nouă luni a anului 2015

3A. Informație cu privire la executarea bugetului pentru 9 luni a an.2015

4. Casarea mijloacelor fixe.

5. Formarea bunului imobil prin separare amplasat pe adresa: or. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71.

6. Reconfirmarea ordinului de repartiție cu încheierea contractului de închiriere al apartamentului și deschiderea contului personal.

7. Reconfirmarea ordinului de repartiție cu încheierea contractului de închiriere al apartamentului și deschiderea contului personal.

8. Reconfirmarea ordinului de repartiție cu încheierea contractului de închiriere al apartamentului și deschiderea contului personal.

9. Repartizarea spaţiului locativ.

10. Sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-512 din 06.11.2015

11. Sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-567 din 27.11.2015

12. Transmiterea în comodat a edificiului, amplasat în orașul Cahul, str. B.P.Haşdeu, 2.

13. Corelarea bugetului orășenesc Cahul pentru anul 2015 cu Legea bugetului de stat.

13A. Corelarea bugetului pentru anul 2015 - anexa nr.2

14. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orășenesc Cahul nr.1/1-XXV din 28.07.2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Cahul”.

15. Sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-575 din 04.12.2015

Link-uri Utile