Găsește informația dorită

          ORDINEA DE ZI

 1. Constituirea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul
 2. Constituirea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul
 3. Constituirea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor și Spaţiului Locativ Cahul
 4. Constituirea Consiliului de  administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul
 5. Constituirea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al oraşului Cahul”
 6. Constituirea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia-Cahul”
 7. Casarea mijloacelor fixe
 8. Casarea mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale ale Primăriei oraşului Cahul, aflate în gestiunea SRL «Tabăra sportivă de întremare pentru copii şi tineret “Tinereţea”»
 9. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă
 10. Vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă
 11. Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)
 12. Vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat
 13. Aprobarea proiectului de organizare a teritoriului în extravilanul satului Cotihana, Cahul
 14. Transmiterea blocului locativ şi a terenului aferent în proprietatea locatarilor locuinţelor din blocul locative
 15. Schimbarea modului de folosinţă a terenului agricol pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii
 16. Proiectarea şi construcţia caselor individuale de locuit cu construcţii auxiliare pe teren privat şi demolarea construcţiilor şubrede
 17. Reconstrucţia caselor individuale de locuit situate pe teren privat, cu proiectarea şi construcţia anexelor şi a construcţiilor auxiliare
 18. Proiectarea şi construcţia diverselor obiecte
 19. Reconstrucția şi schimbarea destinației bunului imobil
 20. Dispozitivele de publicitate
 21. Proiectarea şi construcţia reţelelor edilitare pentru conectarea la reţeaua orăşenească centralizată a caselor individuale de locuit
 22. Reconstrucţia balcoanelor şi replanificarea încăperilor la apartamentele private
 23. Scoaterea la licitaţie pentru darea în locaţiune a terenului public pentru instalarea provizorie a patinoarului artificial
 24. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit
 25. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit
 26. Anularea statutului „de serviciu” al încăperii de locuit
 27. Repartizarea spațiului locativ
 28. Repartizarea spațiului locativ
 29. Repartizarea spaţiului locativ
 30. Repartizarea încăperilor
 31. Încheierea contractului de închiriere şi modificarea contului personal al apartamentului
 32. Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul
 33. Abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/9.2 din 16.02.1994 “Cu privire la autorizarea instalării gheretelor ai întreprinderilor individuale”
 34. Introducerea unor completări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/5(38/5)-XXIV din 03.02.2015 „Cu privire la efectuarea lucrărilor de reparaţie a obiectelor de menire socială”
 35. Organizarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a încăperilor cu destinaţie nelocativă
 36. Autorizarea amenajării terenului de joacă pentru copii în faţa sediului ÎM „Orange Moldova” SA pe pr.Republicii, 20/14, din or.Cahul
 37. Revocarea p.2 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/23-XXV din 30.09.2015 “Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2 din 29.05.2015”
 38. Introducerea unor modificări în componenţa Consiliului urbanistic al oraşului Cahul, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/27-XXV din 30.09.2015
 39. Introducerea unor modificări în componenţa comisiei funciare a oraşului Cahul, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/26-XXV din 30.09.2015
 40. Acceptarea proiectului de Hotărîre a Guvernului R.Moldova cu privire la transmiterea unor bunuri 

Link-uri Utile