Găsește informația dorită

1    - Rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2015 – septembrie

1A - Nota informativă - Proiectul „Plan de eficienţă energetică a clădirilor în Bazinul Mării Negre”

2 -   Participarea or.Cahul în cadrul proiectului - reforma fiscală în domeniul mediului

3 -   Abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Cahul - utilizarea autocompactorului

4 -  Alocarea surselor financiare - secția poliție orășenească

5 -  Transmiterea în comodat a mijloacelor fixe

6 -  Delegarea peste hotare

7 -  Aprobarea Studiului de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă

8 - Aprobarea tarifelor pentru urilizarea ascensoarelor

8A - NOTĂ INFORMATIVĂ - Aprobarea tarifelor pentru utilizarea ascensoarelor

9 -    Efectuarea cheltuielilor publice

10 -  Transmiterea încăperilor în comodat -  MS Diaconia

11 -  Transmiterea încăperilor în comodat -Ditecția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cahul

12 -  Retragerea din gestiunea ÎM GCL Cahul a încăperilor cu destinaţie nelocativă

13 -  Iniţierea lucrărilor cadastrale

14 -  Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ – teritoriale

15 -  Modificări în deciziile Consiliului orăşănesc Cahul

16 -  Proiectarea şi construcţia caselor individuale de locuit cu construcţii auxiliare pe teren privat şi demolarea construcţiilor şubrede

17 -  Reconstrucţia caselor individuale de locuit situate pe teren privat, cu proiectarea şi construcţia anexelor şi a construcţiilor auxiliare

18 -  Proiectarea, construcţia şi reconstrucţia sau demolarea diverselor obiecte

19 -  Schimbarea destinaţiei diverselor obiecte

20 -  Dispozitivele de publicitate

21 -  Elaborarea documentației de proiect - modernizarea nodului de evidenţă a gazelor la ramificaţia gazoductului SRL Cahul-Gaz

22 -  Repartizarea încăperilor - Capiţa Tamara Ion

23 -  Sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304-OT2 din 29.05.2015

24 - Amplasarea azilului pentru cîinii fără stăpîn

25 - Desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Cahul în instanţele de judecată

26 - Constituirea comisiei funciare

27 - Componenţa Consiliului Urbanistic şi aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliu Urbanistic

28 - Aprobarea componenţei comisiei administrative

29 - Aprobarea comisiei de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune

30 - Aprobarea comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

31 - Sistem de management integrat al deşeurilor în Zona de management al deșeurilor 3

31A - Sistem de management integrat al deşeurilor... - Cerere privind activitatea planificată

31B - Sistem de management integrat al deşeurilor... - Proiectul programului de realizare

32 - Aprobarea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul

33 - Aprobarea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul

34 - Aprobarea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiului Locativ Cahul

35 - Aprobarea Consiliului de  administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul

36 - Aprobarea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al oraşului Cahul”

37 - Aprobarea Consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia-Cahul”

38 - Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici

39 - Alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

40 - Tăierea şi curăţirea arborilor

41 - Modificări - componenţa comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul

42 - Utilizarea autocompactorului în procesul de evacuare a deşeurilor în orașul Cahul

ORDINEA DE ZI

Link-uri Utile