Găsește informația dorită

1. Decizie 5/1(15/1) din 19.11.2021

Cu privire la casarea mijloacelor fixe

2. Decizie 5/2(15/2) din 19.11.2021

Cu privire la adresarea către Parlamentul Republicii Moldova

3. Decizie 5/3(15/3) din 19.11.2021

Cu privire la acceptarea transmiterii bunurilor imobile

4. Decizie 5/4(15/4) din 19.11.2021

Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

5. Decizie 5/5(15/5) din 19.11.2021

Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

6. Decizie 5/6(15/6) din 19.11.2021

Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

7. Decizie 5/7(15/7) din 19.11.2021

Cu privire la retragerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor

8. Decizie 5/8(15/8) din 19.11.2021

Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent obiectului privat

9. Decizie 5/9(15/9) din 19.11.2021

Cu privire la corectarea datelor titularilor deținătorilor bunurilor imobile (teren) situat în mun.Cahul și s.Cotihana

10. Decizie 5/10(15/10) din 19.11.2021

Cu privire la inițierea înregistrării primare masive

11. Decizie 5/11(15/11) din 19.11.2021

Cu privire la examinarea Notificării nr.1304/OT2-409 din 20 octombrie 2021 emisă de Oficiul Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat al Republicii Moldova

12. Decizie 5/12(5/12) din 19.11.2021

Cu privire la introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.4/15(14/15) din 14.09.2021 ,,Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare și înregistrare a patrimoniului proprietate a unității administrativ-teritoriale Cahul”

13. Decizie 5/13(15/13) din 19.11.2021

Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publică domeniul public în proprietate publică domeniul privat ale unității administrativ-teritoriale Cahul

14. Decizie 5/14(15/14) din 19.11.2021

Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea a terenurilor

15. Decizie 5/15(15/15) din 19.11.2021

Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.4/23(14/23) din 14.09.2021 „Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil privat”

16. Decizie 5/16(5/16) din 19.11.2021

Cu privire la schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

17. Decizie 5/17(15/17) din 19.11.2021

Cu privire la elaborarea documentației de urbanism

18. Decizie 5/18(15/18) din 19.11.2021

Cu privire la proiectarea și construcția sălii de sport pentru Instituţia Publică Școala primară-grădiniță „Alexandru Donici”, mun.Cahul

19. Decizie 5/19(15/19) din 19.11.2021

Cu privire la proiectarea și construcția traseului de gaze naturale pentru conectarea caselor individuale de locuit

20. Decizie 5/20(15/20) din 19.11.2021

Cu privire la aprobarea bilanţului de lichidare a Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al municipiului Cahul”.

21. Decizie 5/21(15/21) din 19.11.2021

Cu privire la defrişarea şi curăţirea arborilor

22. Decizie 5/22(15/22) din 19.11.2021

Cu privire la delegarea reprezentanţilor Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori în instituţiile de învăţămînt preşcolar și extrașcolar din mun.Cahul

23. Decizie 5/23(15/23) din 19.11.2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT2-412 din 20.10.2021

24. Decizie 5/24(15/24) din 19.11.2021

Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.1/3 din 26.11.2019 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Cahul”

25. Decizie 5/25(15/25) din 19.11.2021

Cu privire la alocarea surselor financiare

Link-uri Utile