Găsește informația dorită

1. Decizie 4/1(14/1) din 14.09.2021

Cu privire la Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a R.Moldova nr.288 din 09.07.2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către SA „Apă-Canal Cahul”

2. Decizie 4/2(14/2) din 14.09.2021

Cu privire la Raportul de activitate a Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul” pentru anul 2020

3. Decizie 4/3(14/3) din 14.09.2021

Cu privire la Raportul de activitate a Întreprinderii Municipale Cahul „Piaţa Centrală” pentru anul 2020

4. Decizie 4/4(14/4) din 14.09.2021 

Cu privire la Raportul de activitate a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul pentru anul 2020

5. Decizie 4/5(14/5) din 14.09.2021

Cu privire la Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia Cahul” în anul 2020

6. Decizie 4/6(14/6) din 14.09.2021

Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibile la 01.01.2021

7. Decizie 4/7(14/7) din 14.09.2021

Cu privire la utilizarea fondului de rezervă

8. Decizie 4/8(14/8) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul

9. Decizie 4/9(14/9) din 14.09.2021

Cu privire la dispozitivele de publicitate (inscripții şi imagini exterioare)

10. Decizie 4/10(14/10) din 14.09.2021

Cu privire la transmiterea (primirea) în proprietate a unor bunuri imobile

11. Decizie 4/11(14/11) din 14.09.2021

Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

12. Decizie 4/12(14/12) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea materialelor de formare prin separare

13. Decizie 4/13(14/13) din 14.09.2021

Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

14. Decizie 4/14(14/14) din 14.09.2021

Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

15. Decizie 4/15(14/15) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

16. Decizie 4/16(14/16) din 14.09.2021

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

17. Decizie 4/17(14/17) din 14.09.2021

Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

18. Decizie 4/18(4/18) din 14.09.2021

Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

19. Decizie 4/19(14/19) din 04.09.2021

Cu privire la introducerea unor completări și modificări în deciziile Consiliului municipal Cahul

20. Decizie 4/20(14/20) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea şi înregistrarea materialelor de actualizare a bunurilor imobile proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale

21. Decizie 4/21(14/21) din 14.09.2021

Cu privire la introducerea unor modificări și completări în deciziile Consiliului municipal Cahul

22. Decizie 4/22(14/22) din 14.09.2021

Cu privire la modificarea parţială a deciziei Consiliului municipal Cahul nr.3/25(13/25) din 03.06.2021 în conformitate cu notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/ OT2 -251 din 08.07.2021

23. Decizie 4/23(14/23) din 14.09.2021

Cu privire la schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

24. Decizie 4/25(14/25) din 14.09.2021

Cu privire la primirea-transmiterea cu titlu gratuit a autovehiculului pentru transportarea deșeurilor menajere

25. Decizie 4/26(14/26) din 14.09.2021

Cu privire la preluarea în proprietate publică a rețelelor exterioare de apeduct

26. Decizie 4/27(14/27) din 14.09.2021

Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT2-251 din 08.07.2021, nr.1304/OT2-266 din 16.07.2021 şi nr.1304/OT2-267 din 16.07.2021

27. Decizie 4/28(14/28) din 14.09.2021

Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT2-252 din 08.07.2021 şi nr.1304/OT2-268 din 16.07.2021

28. Decizie 4/29(14/29) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Cahul, raionul Cahul din Republica Moldova

29. Decizie 4/30(14/30) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului instituţiei extraşcolare Şcoala de Muzică „Maria Cebotari”, mun.Cahul

30. Decizie 4/31(14/31) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Centrului de Creaţie „Luceafărul” din municipiul Cahul

31. Decizie 4/32(14/32) din 14.09.2021

Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe la Primăria municipiului Cahul

32. Decizie 4/33(14/33) din 14.09.2021

Cu privire la Raportul auditului conformităţii utilizării de către unităţile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor

33. Decizie 4/34(14/34) din 14.09.2021

Cu privire la ajustarea tarifului pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în municipiul Cahul

34. Decizie 4/35(14/35) din 14.09.2021

Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.2/1(12/1) din 19.03.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administraţie, Regulamentului Comisiei de cenzori şi a componenţei nominale a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiul Locativ Cahul”

35. Decizie 4/36(14/36) din 14.09.2021

36. Decizie 4/37(14/37) din 14.09.2021

37. Decizie 4/38(14/38) din 14.08.2021

Cu privire la aprobarea condiţiilor de acces pe proprietate publică

38. Decizie 4/39(14/39) din 14.09.2021

Cu privire la radierea din Registrul de Stat a Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al municipiului Cahul”

39. Decizie 4/40(14/40) din 14.09.2021

Cu privire la abrogarea unor decizii a Consiliului municipal Cahul

40. Decizie 4/41(14/41) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul

41. Decizie 4/42(14/42) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administraţie, Regulamentului Comisiei de cenzori şi a componenţei nominale a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Localtivă” Cahul

42. Decizie 4/43(14/43) din 14.09.2021

Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei Direcției Generale Învăţămînt Cahul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la funcția vacantă de director în instituţia de învăţămînt din mun.Cahul

43. Decizie 4/44(14/44) din 14.09.2021

Cu privire la delegarea împuternicirilor pentru reîncheierea contractului de vînzare-cumpărare a încăperilor

44. Decizie 4/45(14/45) din 14.09.2021

Cu privire la aderarea în cadrul Convenției primarilor din Europa privind Clima și Energia

45. Decizie 4/46(14/46) din 14.09.2021

Cu privire la aprobarea priorităţilor de dezvoltare economică a Întreprinderii Municipale Cahul „Piaţa Centrală”

Link-uri Utile