Găsește informația dorită

1 - aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a or.Cahul pentru perioada 2015-2020

2 - introducerea unor modificări în decizia COCnr.8-3 - 36-3-XXIV din 15.12.2014

2 - anexa  - statele grupului de salubrizare

3 - distribuirea soldului de mijloace băneşti disponibil la 01.01.2015

3- anexa modif.sold 2015

4 - contribuţia POC în cadrul proietului

5 - efectuarea lucrărilor de reparaţie a obiectelor de menire social

6 - reaprobarea Regulamentului intern privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la salariu

7 - deschiderea Adăpostului de cazare temporară pentru persoanele fără locuinţă

8 - transmiterea încăperilor în comodat - AO Viaţa Nouă

9 - lucrărilor de instalare a băncilor în or.Cahul

10 - acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare

11 - transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

12 - casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)

13 - cumpărarea terenurilor proprietate privată din extravilanul localităţii

14 - proiectarea şi construcţia caselor individuale de locuit cu construcţii auxiliare

15 - autorizarea reprofilării sălii de degustare în laborator microbiologic SA „Bere Unitanc”

16 - proiectarea şi construcţia reţelei de fibră optică  în blocurile locative din or.Cahul – StarNet

16 - reconfirmarea ordinului de repartiţie

17 - modificări în decizia COC 4-18-XXII din 14.04.2011

18 - la aprobarea programării concediilor de odihnă anuale

19 - desemnarea reprezentanţilor Consiliului orăşenesc Cahul în instanţa de judecată

20 - tăierea copacilor  - Consulatul României

21 - stabilirea compensaţiilor nominative lunare Cetăţenilor de Onoare ai oraşului Cahul

22 - alocarea surselor financiare

23 - transmiterea unor bunuri

24 - preluarea cheltuielilor capital

25 - achitarea cheltuielilor de întreţinere a Centrul Avicena

26 - dispozitivele de publicitare

27 - înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

28 - formarea bunurilor imobile

Link-uri Utile