Găsește informația dorită

1 - aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2015 în prima lectură

2 - rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2014

3 - aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2015 în a doua lectură

            anexa 1 - venituri şi cheltuieli aprobate în bugetul  or.Cahul pentru anul 2015

            anexa 2 - Regulamentul de utilizare a fondului de rezervă al bugetului orăşenesc

anexa 3  - cotele impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

anexa 4 - cotele impozitului funciar

anexa 5 - cotele la impozitul imobil şi pe proprietate

anexa 6 - limitele maxime ale plăţilor-taxelor pentru emiterea cert.de urbanism şi a autorizaţii de construire-desfiinţare

anexa 7 - TOTAL CHELT.BUGET 2015

anexa 8 - CONT SPECIAL – 2015

anexa 9 - reţea de state

anexa 10 - cheltuielile şi sursa de acoperire

anexa 11 - statele aparatului Primăriei

anexa 12 - statele contabilităţii

anexa 13 - statele grupei gestionare

anexa 14 - statele cont special

anexa 15 - statele grupului de salubrizare

4 - participarea COC la implementarea proiectului  -GIZ

5 - executarea bugetului orăşenesc pentru trimestrul III al anului 2014

6 - casarea mijloacelor fixe - grupa gestionară şi grupa salubrizare

7 - suplimentarea lucrărilor de amenajare a scuarului din Piaţa Independenţei, 6

8 - vînzarea-cumpărarea surplusurilor de teren de pe lîngă casă

9 - vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private

10 - formarea bunului imobil şi stabilirea hotarelor terenului

11 - înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

12 - scoaterea terenului public la licitaţie pentru vînzare-cumpărare

13 - proiectarea şi construcţia caselor individuale de locuit cu construcţii auxiliare

14 - reconstrucţia c.i.l.cu proiectarea şi construcţia anexelor şi a construcţiilor auxiliare

15 - proiectarea şi construcţia blocului locative

16 - proiectarea, reconstrucţia şi modernizarea Parcului industrial Cahul

17 - reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei diverselor obiecte

18 - reconstrucţia diverselor obiecte

19 - proiectarea şi construcţia cazangeriilor - l.t. Ioan Vodă

20 - dispozitivele de publicitate

21 - construcţia edificiului IS CRIS „REGISTRU”

22 - acordarea împuternicirilor suplimentare primarului or.Cahul

Notă informativă - executarea bugetului oraşului - pentru 9 luni a an.2014 

Link-uri Utile