Găsește informația dorită

1 -  corelarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2014

1 -  Anexă - corelarea bugetului oraşului Cahul

2 - Anexa nr.2 - rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2014

2 -  Anexa nr.1 - rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 214

2 - rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2014

3 -  stabilirea mărimii indemnizaţiilor de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţămînt din or.Cahul

4 -  contribuţia POC în cadrul proietului din prgramul operaţional comun Bazinul Mării Negre

5 - delegarea dreptului ÎM Apă-Canal Cahul de prest.serv.publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi de epurare a apelor uzate

6 - сu privire la alocarea surselor financiare

7 - rezultatele inspectării financiare complexe la Primăria oraşului Cahul

8 - casarea mijloacelor fixe

9 - autorizarea efecturării lucrărilor de amenajare a teritoriului şi lucrărilor de reparaţie în instituţiile publice

10 - autoriz.exec.lucr,de amenaj.a teren.sport în aer liber pentru adulţi  cu inst.echip.de fitness

11 - evacuarea şi utilizarea surplusului de grunt pentru depozitarea deşeurilor menajere la poligonul ÎM GCL Cahul

12 - elaborarea planului cadastral (geometric) a sectorului de teren

13 -  casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)

14 -  transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

15 - vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private

16 - vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă

17 - darea în locaţiune a terenurilor aferente

18 - înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

19 - scoaterea terenului public la licitaţie pentru vînzare-cumpărare

20 - scoaterea terenului public la licitaţie pentru darea în locaţiune

21 - atribuirea terenului pentru proiectarea şi construcţia c.i.l.

22 - stabilirea plăţii anuale de folosire a terenurilor aferente

23 - proiectarea şi construcţia c.i.l. cu construcţii auxiliare

24 - reconstrucţia c.i.l. situate pe teren privat, cu proiectarea şi construcţia anexelor şi a construcţiilor auxiliare

25 - proiectarea reconstrucţiei edificiilor  IMSP Spitalul raional Cahul

26 - proiectarea şi construcţia balcoanelor la apartamentele private

27 - reconstrucţia şi schimbarea distinaţiei diverselor obiecte

28 - instalarea staţiilor telefonie mobile  IM MOLDCELL SA

29 - dispozitivele de publicitare

30 - modificări şi completări în deciziile COC

31 - proiectarea şi construcţia traseului de canalizare pentru conectarea la reţeaua orăşenească a c.i.l.

32 - proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte - ferma, sera

33 - proiectarea şi construcţia instalaţiilor inginereşti  SRL ,,Cahul-Gaz” pe teritoriul or.Cahul

34 - proiectarea dezvoltării şi renovării reţelelor electrice pe teritoriul oraşului Cahul

35 - proiectarea şi executarea lucrărilor de reconstrucţie a edificiului  SRL Tvinist Prim

36 - cu privire la tăierea copacilor

37 - aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici

38 - activitatea Sectorului de Poliţie nr.1 (Cahul)

39 - pregătirea sectorului comunal pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015

40 - proiectarea şi construcţia blocului locativ - SRL Bănicolia

Link-uri Utile