Găsește informația dorită

1 - executarea bugetului orăşenesc pentru semestrul I al anului 2014

2 -  executarea deciziilor COC adoptate în prima jumătate a anului 2014 – anexă

2 - executarea deciziilor COC adoptate în prima jumătate a anului 2014

3 - autorizarea efectuării lucrărilor de amenajare şi reparaţie din oraşul Cahul

4 - transmiterea în gestiunea Consiliului raional Cahul a instituţiilor de asistenţă social

5 - transmiterea încăperilor în locaţiune - ÎS Centrul de Instruire şi Producţie

6 - casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)

7 - transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

8 - completări  în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul

9 - proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte

10 - reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei diverselor obiecte

11 - proiectarea şi construcţia obiectului de agrement – Economidi

12 - proiectarea şi construcţia c.i.l. cu construcţii auxiliare

13 - reconstrucţia c.i.l. cu proiectarea şi construcţia anexelor şi construcţiilor auxiliare

14 - modificări decizia COC - 3-32 din 21.05..2014 – Condrea

15 - completări în decizia COC - canalizarea str.V.Lupu

16 - repartizarea spaţiului locativ - Cozma Oleg

17 - atribuirea în folosinţă a camerei de locuit - Dimova Maria

18 - reperfectarea adresei poştale - str.Trandafirilor, 11,1

19 - modificări în decizia COC 5-27 - 20-27 din 12.07.2005

20 - excluderea din lista locatarilor - Stanciu Svetlana

21 - înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

22 - cscoaterea terenului public la licitaţie pentru vînzare-cumpărare

23 - autorizarea executării lucrărilor de instalare şi amenajare a terenurilor de joacă pentru copii

24 - autorizarea executării lucrărilor de montare a instalaţiilor cu felinare în Parcul Central

25 - aprobarea  coeficientului  de piaţă

26 - conferirea titlului Cetăţean de Onoare al oraşului Cahul dlui Zagorodnii Gheorghe

Link-uri Utile