Găsește informația dorită

1 - modificări în decizia COC - aprobarea bugetului orăşenesc Cahul - 2014 - taxa de amenajare a teritoriului

2 - autorizarea efectuării lucrărilor de amenajare a teritoriului or.Cahul

3 - reducerea statelor de personal al contabilităţii a Primăriei oraşului Cahul

4 - alocarea surselor financiare

5 - micşorarea capitalului statutar ÎM GCL Cahul

6 - completări în decizia COC 1-7-29-7 din 13.03.2014  - scutiril de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare

7 - repartizarea în folosinţă temporară a suprafeţelor de păşuni şi fineţe sub păşunat – 2014

8 - reamplasarea opririi transportului public din intersecţia străzilor 31 August - pr.Republicii

9 - transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

10 - vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă.

11 - vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private

12 - casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie)

13 - introducerea modificări în decizia COC

14 - înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

15 - proiectarea şi construcţia c.i.l. cu construcţii auxiliare

16 - reconstrucţia c.i.l. cu proiectarea şi construcţia anexelor şi construcţiilor auxiliare

17 - proiectarea şi construcţia traseului de canalizare pentru conectarea la reţeaua orăşenească a c.i.l.

18 - proiectarea şi construcţia balcoanelor la apartamentele private

19 - reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei diverselor obiecte

20 - amplasarea  pavilioanelor comerciale - construcţii provizorii

21 - dispozitivele de publicitare

22 - reconstrucţia şi reutilarea bunului imobil

23 - atribuirea terenului pentru proiectarea şi construcţia postului de transformator tip Gheretă

24 - aprobarea planului de acţiuni privind adaptarea clădirilor pe teritoriul POC pentru persoanelor cu dizabilităţi

25 - reconfirmarea ordinului de repartiţie - Voicu Gheorghe

26 - repartizarea spaţiului locativ - Pîslari Nicon

27 - trecerea încăperii nelocuibile în categoria celor locuibile cu repartizare - Buiuc Maria

28 - trecerea încăperii nelocuibile în categoria celor locuibile cu repartizare - Mocanu Valentina

29 - trecerea încăperii nelocuibile în categoria celor locuibile cu repartizare - Vasilachi Alexandru

30 - componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din oraşul Cahul

30 - anexă

Link-uri Utile