Găsește informația dorită

1 - modificari  in consiliul de administratie si a comisiei de cenzori al IM GCL Cahul

2 - modificari  in consiliul de administratie si a comisiei de cenzori al IM Apa-Canal Cahul

3 -  modificari  in consiliul de administratie si a comisiei de cenzori al IM CRDSL Cahul

4 - modificari în consiliul de administratie IM Piata Centrala

5 - modificari în consiliul de administratie IM CSF Virginia

6 - modificări în Consiliul de administraţie  ÎM Biroul de proiectare...

7 - modificări în Consiliul urbanistic

8 - modificări în comisia funciară

9 - modificari  in comisia de licitaţie cu strigare şi cu reducere a bunurilor proprietate UAT Cahul

10 - modificări în comisia administrative

11 - modificari  in comisia pentru coordonarea funcţionării transportului pe rutele orăşeneşti

12 - modificari  in comisia de concurs pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor orăşeneşti

13 - aprobarea comisiei de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune

14 - rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2014

15 - cu privire la autorizarea efectuării lucrărilor de amenajare a trotuarelor din or.Cahul

16 - constituirea „ghişeului unic” pe lîngă Primăria oraşului Cahul

17 - totalurile activităţii Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2013

18 - reducerea statelor de personal al grupei gestionare

19 - scutirea de achitarea  taxei pentru amenajarea teritoriului SRL Tabăra  „Tinereţea”

20 - aderarea or.Cahul la convenţia primarilor

21 - retragerea din gestiunea IM GCL a incaperilor al blocului locativ pe str.I.V.cel Cumplit, 71

22 - vînzarea încăperilor

23 - aprobarea regulamentului privind formarea comisiei funciare

24 - confirmarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

25 - elaborarea planului cadastral (geometric) a sectoarelor de teren

26 - elaborarea Planului Urbanistic General al satului Cotihana

27 – reconstrucția bunului imobil ”CARUN” SRL

28 - proiectarea dezvoltării şi renovării reţelelor electrice pe teritoriul oraşului Cahul

29 - proiectarea, construcţia cazangeriei  - grădiniţa de copii nr.2 Licurici

30 - reconstrucţia apeductului din str.Z.Arbore din or.Cahul

31 - сu privire la atribuirea unui teren pentru amplasarea  postului de transformator

32 - reconstruţia şi schimbarea destinaţiei bunului imobil

33 - instalarea monumentului Gr.Vieru

34 - anexă la regulamentului - înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animal

34 - aprobarea regulamentului - înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animal

35 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Ţinutului Cahul

36 - abrogarea deciziei 8-11 - 15-11 din 04.10.2012

37 - darea în folosinţă temporară a rampei de acces pentru persoane cu dizabilităţi

38 - utilizarea fondului de rezervă a Primăriei oraşului Cahul pentru anul 2014

39 - modificări în decizia COC nr.5-14 - XXIV din 25.07.2013 

Link-uri Utile