Găsește informația dorită

 1. Decizie 1/1 (11/1) din 04.03.2021

Cu privire la corelarea bugetului municipiului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2021.


2. Decizie 1/2(11/2) din 04.03.2021 

Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.3/3(17/3)-XXV din 12.04.2017 „Cu privire la dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Cahul şi satul Cotihana”.

 

3. Decizie 1/3(11/3) din 04.03.2021

 Cu privire la utilizarea soldului disponibil la 01.01.2021 de mijloace financiare acumulate de către instituțiile publice.

 

4. Decizie 1/4(11/4) din 04.03.2021

 Despre introducerea unor modificări în anexa la decizia Consiliului municipal Cahul nr.8/1(10/1) din 19.12.2020 „Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021”.

 

 5. Decizie 1/5(11/5) din 04.03.2021

 Cu privire la aprobarea proiectului investițional pentru reabilitarea Casei de cultură din s.Cotihana.

 

6. Decizie 1/6(11/6) din 04.03.2021

 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

 

7. Decizie 1/7(11/7) din 04.03.2021 

Cu privire la constituirea comisiei de transmitere a bunurilor imobile.


8Decizie 1/8(11/8) din 04.03.2021

Cu privire la formarea bunului imobil prin separare şi expunerea la licitaţie prin concurs a încăperii cu destinaţie nelocativă.


9. Decizie 1/9(11/9) din 04.03.2021

Cu privire la scoaterea la licitaţie publică cu strigare şi reducere pentru vînzare-cumpărare a bunului imobil proprietate a unității administrativ-teritoriale Cahul.


10. Decizie 1/10(11/10) din 04.03.2021

Cu privire la acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de Arte „M.Cebotari”.


11. Decizie 1/11(11/11) din 04.03.2021

Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.


12. Decizie 1/12(11/12) din 04.03.2021

Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul.


13.  Decizie 1/13(11/13) din 04.03.2021

Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul.

14. Decizie 1/14(11/14) din 04.03.2021

Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casa individuală de locuit.


15. Decizie 1/15(11/15) din 04.03.2021

Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor.


16. Decizie 1/16(11/16) din 04.03.2021

Cu privire la atribuirea terenului pentru proiectarea și construcția bisericii.


17. Decizie 1/17(11/17) din 04.03.2021

Cu privire la stabilirea servitutei la bunul imobil proprietate privata.


18. Decizie 1/18(11/18) din 04.03.2021

Despre introducerea unor completări în decizia Consiliului municipal Cahul.


19. Decizie 1/19(11/19) din 04.03.2021

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private.


20. Decizie 1/20(11/20) din 04.03.2021

Despre abrogarea deciziei Consiliului municipal Cahul nr.6/11(8/11) din 03.12.2020 „Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare”.


21. Decizie 1/21(11/21) din 04.03.2021

Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare.


22. Decizie 1/22(11/22) din 04.03.2021

Cu privire la proiectarea şi construcţia instalaţiilor inginereşti SRL „Cahul-Gaz” pe teritoriul municipiului Cahul.


23. Decizie 1/23(11/23) din 04.03.2021

Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice pe teritoriul municipiului Cahul.


24. Decizie 1/24(11/24) din 04.03.2021

Cu privire la proiectarea, construcția și reconstrucția diferitor obiecte.


25. Decizie 1/25(11/25) din 04.03.2021

Cu privire la reconstrucţia, replanificarea, reutilarea şi schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private.


26. Decizie 1/26(11/26) din 04.03.2021

Cu privire la proiectarea şi construcţia blocului locativ cu parcare subterană.


27. Decizie 1/27(11/27) din 04.03.2021

Cu privire la introducerea unor modificări și completări în deciziile Consiliului municipal Cahul.


28. Decizie 1/28(11/28) din 04.03.2021

Cu privire la proiectarea şi construcția blocului administrativ cu încăperi auxiliare.


29. Decizie 1/29(11/29) din 04.03.2021

Cu privire la demolarea construcţiilor proprietate publică.


30. Decizie 1/30(11/30) din 04.03.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Ţinutului Cahul.


31. Decizie 1/31(11/31) din 04.03.2021

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul.


32. Decizie 1/32(11/32) din 04.03.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administraţie, Regulamentului Comisiei de cenzori şi a componenţei nominale a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Localtivă” Cahul.


33. Decizie 1/33(11/33) din 04.03.2021

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiul Locativ Cahul şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiul Locativ Cahul.

 

 


Link-uri Utile