Găsește informația dorită

1 - activitatea Primăriei oraşului Cahul şi executarea bugetului orăşenesc pentru anul 2013

2 - cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2013

3 - corelarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2014 cu Legea bugetului de stat

Anexa - corelarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2014 cu legea bugetului de stat

4 - Culeva - rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2014

Anexa nr.1 - rectificarea bugetului pentru anul 2014 din soldul disponibil la mijloace special

5 - implementarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea drumului str.Spirin

6 - aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului anual

7 - acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare

8 - casarea mijloacelor fixe

9 - demolarea pavilionului şi construcţia accesorie (sarai) a şcolii primare „A.Donici”

10 - scoaterea la licitaţie publică autocamion Ford Tranzit

11 - casarea mijloacelor fixe IM Apa-Canal – anexa

12 - casarea bunurilor materiale ÎM GCL Cahul

13 - transmiterea excavatorului de la balanţa ÎM „Apă-Canal” Cahul la balanţa ÎM GCL Cahul

14 - vînzarea încăperilor - str.I.V.cel Cumplit. 71  - II Ducan Zeabchin

15 - transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

16 - vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă

17 - vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private

18 - înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale

19 - scoaterea terenului public la licitaţie pentru vînzare-cumpărare

20 - scoaterea terenului public la licitaţie pentru darea arendă

21 - delimitarea terenului proprietate publică a statului

22 - aprobarea acordului adiţional

23 - modificări în decizia COCl nr.5-18 -17-18 - XXIII din 27.05.2008

24 - Cu privire la proiectarea şi construcţia caselorindividuale de locuit cu construcţii auxiliare

25 - reconstrucţia  c.i.l. situate pe teren privat,cu proiectarea şi construcţia anexelor şi construcţiilor accesorii

26 - proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte

27 - reconstrucţia şi schimbarea destinaţie  diverselor obiecte

28 - instalarea gheretelor comerciale - construcţii provizorii - SA Fabrica de brînzeturi

29 - dispozitivele de publicitate

30 - modificări în deciziile COC

31 - proiectarea, construcţia cazangeriei  - gimnaziul S.Rahmaninov

32 - abrogarea deciziei COC 2-25 - 9-25 - XXIV din 29.03.2012

33 - abrogarea deciziei - Centrul de servicii Nexus

34 - cu privire la demersul CNA Direcţia Generală Teritorială Sud

Link-uri Utile