Găsește informația dorită

1. Decizie 6/1(8/1) din 03.12.2020 

   Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.2/5(4/5)     din 12.03.2020 „Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibile la         01.01.2020”.

2. Decizie 6/2(8/2) din 03.12.2020

    Cu privire la utilizarea fondului de rezervă.

3. Decizie 6/3(8/3) din 03.12.2020 

    Cu privire la implementarea proiectului „Sustenabilitate, mobilitate și                              accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul - Oancea – o mai bună                          infrastructură de transport” în cadrul Programului Operațional Comun România     –        Republica Moldova 2014-2020.

4. Decizie 6/4(8/4) din 03.12.2020 

    Cu privire la aprobarea Planului Multianual de Investiții Capitale

5. Decizie 6/5(8/5) din 03.12.2020 

    Cu privire la angajarea unui împrumut de către Primăria municipiului Cahul şi                  acordarea unei garanţii.

6. Decizie 6/6(8/6) din 03.12.2020 

   Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al municipiului Cahul”.

7. Decizie 6/7(8/7) din 03.12.2020 

   Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al municipiului Cahul”.

8. Decizie 6/8(8/8) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul                   municipiului Cahul.

9. Decizie 6/9(8/9) din 03.12.2020 

   Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-                      teritoriale Cahul.

10. Decizie 6/10(8/10) din 03.12.2020 

   Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

11. Decizie 6/11(8/11) din 03.12.2020 

   Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare.

12. Decizie 6/12(8/12) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului               proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul.

13. Decizie 6/13(8/13) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea materialelor de formare a bunului imobil, prin separare, şi           înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul.

14. Decizie 6/14(8/14) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea și înregistrarea materialelor de actualizare a bunului                   imobil proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale.

15. Decizie 6/15(8/15) din 03.12.2020  

   Cu privire la darea în locaţiune a terenului aferent obiectului privat.

16. Decizie 6/16(8/16) din 03.12.2020 

   Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private.

17. Decizie 6/17(8/17) din 03.12.2020 

   Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea  în           locaţiune a terenurilor.

18. Decizie 6/18(8/18) din 03.12.2020 

   Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă               casa individuală de locuit.

19. Decizie 6/19(8/19) din 03.12.2020 

   Cu privire la transmiterea în folosire cu drept de superficie terenul aferent                     obiectului privat.

20. Decizie 6/20(8/20) din 03.12.2020 

   Despre introducerea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Cahul.

21. Decizie 6/21(8/21) din 03.12.2020 

   Cu privire la modificarea categoriei de destinație (modul de folosință) a                         terenului proprietate privată.

22. Decizie 6/22(8/22) din 03.12.2020

   Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Cartierul locativ cu construcţii       individuale din s.Cotihana, mun.Cahul”.

23. Decizie 6/23(8/23) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind construirea unor                 obiective     comerciale în mun.Cahul.

24. Decizie 6/24(8/24) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) privind actualizarea zonei la         intersecția străzilor Ștefan cel Mare–Ioan Vodă cel Cumplit.

25. Decizie 6/25(8/25) din 03.12.2020 

   Cu privire la elaborarea documentației de urbanism (PUD) pentru schimbarea                 destinației întreprinderilor de producere în obiective comerciale, prestarea serviciilor și     locative.

26. Decizie 6/26(8/26) din 03.12.2020 

   Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectelor pe teren privat.

27. Decizie 6/27(8/27) din 03.12.2020 

   Cu privire la executarea lucrărilor de amenajare a terenului public cu organizarea           parcării.

28. Decizie 6/28(8/28) din 03.12.2020 

   Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul                       nr.2/20(4/20)  din 12.03.2020 „Cu privire la aprobarea studiilor de fundamentare           urbanistică pentru proiectarea şi construcţia obiectelor private”.

29. Decizie 6/29(8/29) din 03.12.2020 

   Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat.

30. Decizie 6/30(8/30) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-           Locativă” Cahul şi Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului           pentru ocuparea funcţiei de administrator a Întreprinderii Municipale „Gospodăria           Comunal-Locativă” Cahul.

31. Decizie 6/31(8/31) din 03.12.2020 

   Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul municipiului Cahul,                 sat.Cotihana.

32. Decizie 6/32(8/32) din 03.12.2020 

   Cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii de diminuare a construcţiilor                     neautorizate a garajelor în cooperativele de construcţie a garajelor din municipiul           Cahul.

33. Decizie 6/33(8/33) din 03.12.2020 

   Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor.

Link-uri Utile