Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului municippal Cahul

1.1. - Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului municippal Cahul

2 - Cu privire la acordarea scutirilor la plata unor taxe locale aprobate în bugetul municipiului Cahul pentru anul 2020

3 - Cu privire la corelarea bugetului municipiului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020

4 - Cu privire la implementarea proiectului Renovarea parcului Central Gr.Vieru în cadrul Programului EU4Moldova

5 - Cu privire la implementarea Unor proiecte în cadrul Programului EU4Moldova Regiuni cheie finanțat de UE

6 - Cu privire la alegerea viceprimarului municipiului Cahul

7 - numirea preşedintelui Consiliului de  Administraţie  al  SA Apă-Canal Cahul

8 - numirea preşedintelui Consiliului de  Administraţie  al  SA Retelele Termice Cahul

9 - abrogarea deciziei COC nr.5.20 din 18.07.2016 şi rezilierea contractulu de comodat nr.6 - terenul de mini-fotabl Junior

10 - Cu privire la formarea bunului imobil prin separare pe str.B.P.Haşdeu, 7, ap.of.2

11 - Cu privire la pierderea dreptului asupra spaţiului locativ

12 - Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unității administrativ-teritoriale Cahul

13 - Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare

14 - Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

15 - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

16 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

17 - Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

18 - Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea-cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

19 - Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiilor de licitaţie

20 - Despre introducerea modificări în decizia CMC 2-11 din 19.12.2019

21 - Cu privire la darea în locaţiune a terenurilor aferente obiectelor private

22 - Cu privire la elaborarea Planului urbanistic de detaliu pentru proiectarea şi construcţia obiectului pe teren privat

23 - Cu privire la stabilirea terenurilor sub pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului

24 - Cu privire la repartizarea în folosinţă temporară pentru anul 2020 a suprafeţelor de păşuni şi fîneţe sub păşunat

25- la participarea mun.Cahul în proiectul consolidarea adaptării la schimbările climatice în Rezervația biosferei Prutul de Jos

26 - acord de cooperare cu mun.Iaşi, România

27 - Cu privire la activitatea Primăriei municipiului Cahul în anul 2019

27.1. - raport de activitate 2019 - Primaria municipiului Cahul

28 - Cu privire la activitatea SA Apa-Canal Cahul în anul 2019

28.1. - Raport 2019 - SA Apa-Canal Cahul

28.2. - raport financiar 2019 - SA Apa-Canal Cahul

29 - Cu privire la activitatea IM GCL Cahul în anul 2019

29.1. - Raport 2019 - IM GCL Cahul

29.2. -  raport financiar 2019 - IM GCL Cahul

30 - Cu privire la activitatea IM CRDSL Cahul în anul 2019

30.1. - Raport 2019 - IM CRDSL Cahul

30.2. - raport financiar 2019 - IM CRDSL Cahul

31 - Cu privire la activitatea IM Piaţa Centrală Cahul în anul 2019

31.1. - Raport 2019 - IM Piata Centrala

32 - Cu privire la activitatea IM Biroul de proiectare în anul 2019

32.1. - Raport 2019 - IM Biroul de proiectare

33 - Cu privire la activitatea IM CSF Virginia Cahul în anul 2019

33.1. - Raport 2019 - IM CSF Virginia-Cahul

34 - Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectului - Cantea

Link-uri Utile